Dòng điện trong kim loại, trắc nghiệm vật lý lớp 11 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

A.LÍ THUYẾT

I.Bản chất của dòng điện trong kim loại

1. Tính chất

– Kim loại là chất dẫn điện tốt.

-Dòng điện chạy trong kim loại tuân theo định luật Ôm.

– Dòng điện chạy trong dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.

– Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.

2.Bản chất

– Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.

II.Sự ảnh hưởng của nhiệt độ

– Khi Khi nhiệt độ tăng các ion ở nút mạng dao động mạnh hơn là cho sự cản trở của dòng điện tăng lên, điện trở tăng lên

R = displaystyle rho frac{l}{S} (r là điện trở suất (W.m))

-Điện trở suất r của kim loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất :

ρ = ρ0(1 + α(t – t0))

ρ0 : Điện trở suất ở tooC

α : Hệ số nhiệt điện trở đơn vị (K-1)

– Hệ số nhiệt điện trở không những phụ thuộc vào nhiệt độ, mà vào cả độ sạch và chế độ gia công của vật liệu đó.

III.Điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn

-Khi nhiệt độ giảm, điện trở suất của kim loại giảm liên tục. Đến gần 00K, điện trở của kim loại sạch đều rất bé.

-Hiện tượng khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ Tc nào đó, điện trở của kim loại (hay hợp kim) giảm đột ngột đến giá trị bằng không. Khi vaät daãn ôû traïng thaùi sieâu daãn, ñieän trôû cuûa noù baèng khoâng.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 2022 | Mytranshop.com

IV.Hiện tượng nhiệt điện

– Hiện tượng suất hiện suất điện động nhiệt điện trong một mạch kín gồm hai vật dẫn khác nhau khi mối hàn được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau

– Công thức: ξ = αT (T1 – T2)

với aT là hệ số nhiệt điện động (V.K-1)

T1-T2: hiệu số nhiệt độ giữa hai mối ghép 

-Cặp nhiệt điện được dùng phổ biến để đo nhiệt độ.

B.BÀI TẬP

DẠNG : DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

I.Phương pháp

– Tính điện trở của kim lọai : R = displaystyle rho frac{l}{S}

– Số hạt e chuyển qua: i = displaystyle frac{Delta q}{Delta t}displaystyle frac{N.e}{Delta t} (N là số lượng e chuyển qua trong thời gian ∆t)

– Suất điện động nhiệt điện: x = αT (T1 – T2)( αT là hiện số nhiệt điện động (μV/K)

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply