Sinh quyển, trắc nghiệm sinh học lớp 12 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

SINH QUYỂN

 

1. Sinh quyển

Sinh quyển gồm toàn bộ sinh vật và môi trường vô sinh trên trái đất hoạt động như một hệ sinh thái lớn nhất.


        Trong sinh quyển, sinh vật và những nhân tố vô sinh liên quan chặt chẽ với nhau qua các chu trình sinh địa hóa, hình thành nên hệ thống tự nhiên trên phạm vi toàn cầu.

Sinh quyển bao gồm nhiều khu sinh học.

 

2. Khu sinh học (biôm)

2.1. Khái niệm khu sinh học

Khu sinh học (biôm) là các hệ sinh thái cực lớn đặc trưng cho đặc điểm địa lí, khí hậu và sinh vật của vùng đó.

2.2. Các khu sinh học chính trên Trái Đất

a. Khu sinh học trên cạn

Các khu sinh học chính trên cạn bao gồm: đồng rêu hàn đới, rừng lá kim phương Bắc, rừng rụng lá ôn đới, rừng mưa nhiệt đới…

b. Khu sinh học dưới nước

Các khu sinh học dưới nước bao gồm: khu sinh học nước ngọt, khu sinh học nước mặn.

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Bé trai dậy thì ở tuổi nào? Dậy thì muộn có nguy hiểm không? 2022 | Mytranshop.com

Leave a Reply