Trắc nghiệm tin học (MsWord) – đề 2 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

Câu số 1

Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:

Câu số 2

Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:

Câu số 3

Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:

Câu số 4

Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo:

Câu số 5

Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:

Câu số 6

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:

Câu số 7

Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là:

Câu số 8

Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

Câu số 9

Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta bấm phím:

Câu số 10

Khi đang làm việc với Word, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó:

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  100g Cá Chứa Bao Nhiêu Calo? Bảng Calo Theo Từng Loại Cá 2022 | Mytranshop.com

Leave a Reply