Các cấp tổ chức của thế giới sống, trắc nghiệm sinh học lớp 10 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Related image

– Thế giới sống được chia thành các cấp độ tổ chức từ thấp đến cao theo nguyên tắc thứ bậc: nguyên tử → phân tử → bào quan →  tế bào →  mô →  cơ quan →  hệ cơ quan →  cơ thể →  quần thể →  quần xã →  hệ sinh thái →  sinh quyển.

– Các cấp tổ chức chính của thế giới sống bao gồm: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

– Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc rất chặt chẽ, trong đó tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.

2. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

2.1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

– Các tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.

– Tổ chức sống cao hơn không chỉ có các đặc điểm của các tổ chức cấp thấp mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức dưới không có được.

2.2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh

– Hệ thống mở: Sinh vật ở mọi cấp độ tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN, trắc nghiệm sinh học lớp 12 2022 | Mytranshop.com

– Tự điều chỉnh: Mọi cấp độ tổ chức sống đều có cơ chế tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong hệ thống, giúp tổ chức sống tồn tại và phát triển.

2.3. Thế giới sống liên tục tiến hoá

– Thế giới sinh vật liên tục sinh sôi nảy nở và không ngừng tiến hóa.

– Nhờ được kế thừa thông tin di truyền từ những sinh vật tổ tiên ban đầu, các sinh vật trên Trái Đất đều có những điểm chung. Tuy nhiên, các sinh vật luôn có những cơ chế phát sinh các biến dị di truyền và sự thay đổi không ngừng của điều kiện ngoại cảnh luôn chọn lọc và giữ lại các dạng sống thích nghi với môi trường khác nhau → các sinh vật tiến hóa theo nhiều hướng khác nhau tạo nên một thế giới sống vô cùng đa dạng và phong phú.

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply