Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, trắc nghiệm GDCD lớp 11 2022 | Mytranshop.com

1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh

a. Khái niệm cạnh tranh

Là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản  xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.

b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh

– Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế
độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh.

– Do điều kiện sản xuất và lợi ích của mỗi chủ thể kinh tế khác nhau.

– Để giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

2. Mục đích và các loại cạnh tranh

a. Mục đích của cạnh tranh 

Nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu nhiều lợi nhuận:

– Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác.

– Giành ưu thế về khoa học và công nghệ.

– Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng và các đơn đặt hàng.

– Giành ưu thế về chất lượng, giá cả hàng hóa và phương thức thanh toán.

b. Các loại cạnh tranh

3. Tính hai mặt của cạnh tranh

a. Mặt tích cực

– Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học – kỹ thuật phát triển, năng suất lao động tăng lên.

– Khai thác tối đa mọi nguồn lực.

– Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

b. Mặt hạn chế của cạnh tranh

– Làm cho môi trường, môi sinh mất cân bằng nghiêm trọng.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Cách gắn mi giả đơn giản mà đẹp tự nhiên ngay tại nhà 2022 | Mytranshop.com

– Sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương.

-Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thịtrường

Leave a Comment