Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 2022 | Mytranshop.com

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

 – Nửa đầu thế kỉ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ Đại Tây Dương (1,3 triệu người).

– Giữa thế kỉ XVIII, nền công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ở đây phát triển.

– Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.

– Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Thời gian

Nội dung sự kiện

Kết quả

1773

Sự kiện chè Bô-xtơn

Anh phong tỏa cảng Bô-xtơn, buôn bán ngừng trệ.

9/1774

Đại hội lục địa lần thứ nhất

Vua Anh tuyên bố trừng trị nếu thuộc địa nổi loạn

4/1775

Chiến tranh bùng nổ

Nghĩa quân thất bại

5/1775

Đại hội lục địa lần thứ hai

Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh

4/7/1776

Đại hội thông qua Tuyên ngôn độc lập

Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

17/10/1777

Trận đánh Xa-ra-tô-ga

Quân thuộc địa giành thắng lợi

1781

Trận đánh I-oóc-tao

Quân Anh đầu hàng

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  3 Địa Chỉ Các Bệnh Viện Ở Gò Vấp Hồ Chí Minh Có Dịch Vụ Tốt Nhất 2022 | Mytranshop.com

 

3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

– Theo hòa ước Vécxai (9/1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

– 1787 thông qua hiến pháp củng cố vị trí nhà nước Mĩ.

– Ý nghĩa

+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mĩ.

+ Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ – Latinh.

Leave a Comment