Cho hỗn hợp X gồm NH3, C6H5NH2 và C6H5OH. X được…, chi tiết câu hỏi 2022 | Mytranshop.com

Câu hỏi:

Cho hỗn hợp X gồm NH3, C6H5NH2 và C6H5OH. X được trung hòa bởi 0,3 (mol) NaOH hoặc 0,15 (mol) HCl. X cũng phản ứng vừa đủ với 1,125 (mol) Br2 tạo kết tủa. Phần trăm số mol của anilin trong X là:

Lời giải chi tiết:

16,67 %

Trong X chỉ có C6H5OH phản ứng với NaOH

C6H5OH + NaOH  C6H5ONa

nC6H5OH=nNaOH= 0,3 mol

Trong X có NH3 và C6H5NH2 phản ứng với HCl

NH3       +     HCl  NH4C
x mol          x mol

C6H5NH2    +  HCl      C6H5NH3Cl
y mol              y mol

=> x+y=  0,15      (*)

Trong X có C6H5NH2  và C6H5OH phản ứng với Brom

C6H5NH2  + 3Br2     C6H5NH2Br3  + 3HBr
y mol          3y mol

C6H5OH   + 3 Br2  à C6H5OHBr3   + 3HBr
0,3 mol          0,9 mol

 3y +0,9 = 1,125     y= 0,075 mol

Thay vào (*) ta được x= 0,075 mol

Vậy phần trăm về số mol của anilin trong X là 0,075: (0,3+0,075+0,075)x100%= 16,67 %

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Hướng dẫn cách lấy góc vuông, giác móng nhà một cách chuẩn xác nhất 2022 | Mytranshop.com

Leave a Comment