Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 2022 | Mytranshop.com

I. Định luật tuần hoàn.

– Tính chất của các nguyên tố và hợp chất của nó biến thiên theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân một cách tuần hoàn.

– Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

II. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

1. Quan hệ giữa vị trí và cấu tạo:

– Biết số thứ tự của nguyên tố ta suy ra số đơn vị điện tích hạt nhân.

– Biết số thứ tự của chu kì ta suy ra số lớp electron.

– Biết số thứ tự của cua nhóm A thì ta suy ra số electron ở lớp ngoài cùng.

       + số thứ tự 19 nên Z = 19 có 19 proton, 19 electron.

       + Chu kì 4 nên có 4 lớp electron.

       + Nhóm IA là nguyên tố s có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

       + 1s22s22p63s23p64s1.

2. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố.

– Vị trí có thể suy ra tính kim loại và phi kim

– Hóa trị cao nhất của nguyên tố đó với oxi, với hiđro (nếu có)

– Oxit, hiđroxit có tính axit hay bazơ.

Ví dụ:

– P thuộc nhóm VA chu kì 3 là phi kim

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  L-arginine là gì? Tác dụng của arginine đối với cơ thể là gì? 2022 | Mytranshop.com

– Hóa trị cao nhất với oxi là 5 có công thức P2O5

– Hóa trị cao nhất với hiđro là 3 có công thức PH3­

– P2O5 là oxit axit, H3PO4 là axit.

3. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận:

*Trong chu kì theo chiều tăng của Z:

– Tính phi kim tăng dần, tính kim loại yếu dần

– Oxit và hiđroxit của các nguyên tố có tính bazơ yếu dần đồng thời tính axit tăng dần.

*Trong nhóm A theo chiều tăng dần của Z:

– Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.

– Oxit và hiđroxit của các nguyên tố có tính bazơ tăng dần, tính axit giảm dần.

Ví dụ 1:

– S có tính phi kim mạnh hơn P nhưng yếu hơn Cl2

– Oxit và axit của S có tính axit mạnh hơn của P nhưng yếu hơn của Cl2

Ví dụ 2:

– Brom có tính phi kim mạnh hơn iôt nhưng yếu hơn Clo

– Oxit và iot yếu hơn của clo  nhưng  axit của brom có tính axit mạnh hơn của clo.

Leave a Comment