Fructozơ, trắc nghiệm hóa học lớp 12 2022 | Mytranshop.com

 1. Tính chất vật lý. Trạng thái tự nhiên

– Fructozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước.

– Có vị ngọt hơn đường mía

– Có nhiều trong quả ngọt và mật ong ( 40%).

– Còn gọi là đường mật ong.

2.  Cấu trúc phân tử

a. Dạng mạch hở

Fructozơ là đồng phân của glucozơ, ở dạng mạch hở là polihiđroxixeton, có công thức thu gọn là:

      

b. Dạng mạch vòng

– Trong dung dịch fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng β (5 cạnh hoặc 6 cạnh).

– Ở trạng thái tinh thể, fructozơ ở dạng β vòng 5 cạnh.

3. Tính chất hóa học

a. Tính chất của ancol đa chức

Tương tự như glucozơ, fructozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch phức màu xanh lam.

b.  Tính chất của nhóm cacbonyl (phản ứng khử fructozơ)

   CH2OH-[CHOH]4-CO-CH2OH+ H2→Ni, t° CH2OH-[CHOH]4-CH2OH         

c. Tính chất của anđehit

Fructozơ không có nhóm -CH = O nhưng vẫn có phản ứng tráng bạc và phản ứng khử Cu(OH)2 thành Cu2O

là do khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ:

             Fructozơ  →←OH- Glucozơ

Lưu ý: Không phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc hav phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Đáp án lời giải chi tiết đề thi minh họa THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử 2022 | Mytranshop.com

Leave a Comment