Khái niệm chung về electron, trắc nghiệm hóa học lớp 10 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

1. Dạng bài tập dựa vào cấu hình electron nguyên tử xác định nguyên tố là phi kim hay kim loại

Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố

• Đối với 20 nguyên tố đầu, cấu hình electron phù hợp mức năng lượng obitan nguyên tử (mức năng lượng AO).

Khi số hiệu nguyên tử Z tăng các mức năng lượng AO tăng dần theo trình tự sau:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d

Từ trình tự mức năng lượng AO trên cho thấy khi điện tích hạt nhân tăng có sự chèn mức năng lượng. Mức 4s trở nên thấp hơn 3d, mức 5s thấp hơn 4d, 6s thấp hơn 4f...

• Bắt đầu từ nguyên tố thứ 21, cấu hình electron không trùng với mức năng lượng AO.

Ví dụ:

Sc có z = 21, cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Fe có Z = 26, cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

• Cấu hình electron của một số nguyên tố như Cu, Cr, Pd, ... có ngoại lệ đối với electron ở lớp ngoài cùng, vì để cấu trúc electron bền nhất. Với nguyên tử có cấu hình electron (n - 1) dansb, b luôn luôn là 2, a chọn giá trị từ 1 đến 10, trừ hai trường hợp:

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Tư vấn thiết kế nội thất phòng khách nhà cấp 4 đơn giản, nhẹ túi tiền 2022 | Mytranshop.com

        a + b = 6 thay vì a = 4 và b = 2 thì viết a = 5 (để phân lớp d bán bão hoà) và b = 1.

        a + b = 11 thay vì a = 9 và b = 2 thì viết a = 10 (để phân lớp d bão hoà) và b = 1.

Ví dụ: Cu có Z = 29, cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1.

Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng để xác định nguyên tố phi kim hay kim loại.

2. Bảng tóm tắt

Cấu hình e lớp ngoài cùng

ns1
ns2
ns2np1

ns2np2

ns2np3
ns2np4
ns2np5

ns2np6
Số e lớp ngoài cùng 1, 2 hoặc 3 4 5, 6 hoặc 7 8 (2 ở He)
Tính chất hóa học Kim loại (trừ B) Có thể là kim loại hay phi kim Phi kim Khí hiếm
See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply