Kỹ năng và kinh nghiệm khi làm tư vấn giám sát thi công 2022 | Mytranshop.com

Bài Học Về Kỹ Năng Tư Vấn Giám Sát Công Trình

GS.TS.Vũ trọng Hồng Đại học Thủy lợi Phần một: cơ sở pháp lý và nghiệp vụ giám sát thi công

» Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là gì? » Dịch vụ cấp nhanh chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát tại sở xây dựng » Nhân tố cấp thiết của một giám sát viên giỏi trong công việc » Tổ chức những khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại đơn vị trên toàn quốc

I – Mở đầu

– Công việc giám sát thi công xây dựng công trình là một hoạt động nằm trong một chuỗi những hoạt động khác của quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình như: lập qui hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa mua nhà thầu và những hoạt động khác (điều 3 – Luật Xây dựng). – Tổ chức hoặc cá nhân hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cũng được qui định thành chức danh sở hữu những chức năng, nhiệm vụ với những tiêu chuẩn như trình độ học vấn, thâm niên công việc, kinh nghiệm nghề nghiệp, chứng chỉ hành nghề (điều 62, điều 65 – Nghị định 16/2005) – Mục tiêu của hoạt động giám sát thi công nhằm xác nhận cho công trình đảm bảo đúng thiết kế, theo qui chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, chất lượng để đưa vào nghiệm thu. Như vậy mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát (điều 87 – Luật Xây dựng) – Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết với đất, được xây dựng theo thiết kế. Với đặc thù trên thì việc thi công công trình xây dựng ko chỉ phụ thuộc điều kiện tự nhiên mà còn tuỳ thuộc vào trình độ và sức lao động của con người, vào đặc điểm những loại vật liệu, những loại thiết bị xây dựng. Điều này đòi hỏi người giám sát thi công ko chỉ nắm vững kĩ thuật xây dựng mà còn cần sở hữu kinh nghiệm về giám sát thi công, sở hữu nghiệp vụ và sức khoẻ mới sở hữu thể theo kịp mọi diễn biến trong qúa trình thi công.

II – Vai trò người giám sát thi công

1. Vị trí : một chức danh trong hoạt động xây dựng (tương tự chủ nhiệm dự án, chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm thiết kế). 2. Chức năng: giám sát nhà thầu thi công trong quá trình xây dựng. 3. Nhiệm vụ: sở hữu 2 nhiệm vụ chính như sau a) Theo dõi việc thực hiện những công việc của nhà thầu thi công bằng những giải pháp được ghi trong hợp đồng xây dựng, ở khâu xây và lắp trong quá trình thi công tại hiện trường. b) Kiểm tra: – Điều kiện khởi công xây dựng; – Sự thích hợp năng lực nhà thầu thi công với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng (nhân lực, thiết bị; hệ thống quản lí chất lượng; giấy phép sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư; phòng thí nghiệm và cơ sở gia công vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công); – Chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt do nhà thầu thi công cung cấp (giấy chứng thực chất lượng của nhà gia công; kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm hợp tiêu chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của những tổ chức được cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền xác nhận; lúc nghi ngờ thì kiểm tra trực tiếp); – Kiểm tra giải pháp thi công; – Kiểm tra quá trình triển khai công việc ở hiện trường (ghi nhật kí giám sát hoặc biên bản kiểm tra); – Xác nhận bản vẽ hoàn công; – Tổ chức nghiệm thu; – Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu của nhà thầu thi công; – Phát hiện sơ sót, bất hợp lí về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu điều chỉnh; – Tổ chức kiểm định lại lúc nghi ngờ về chất lượng công trình; – Chủ trì giải quyết vướng mắc giữa những bên liên quan;

vai-tro-nguoi-giam-sat-thi-cong 4. Quyền hạn: – Yêu cầu điều chỉnh; – Ngừng thi công; – Yêu cầu khắc phục hậu quả; – Từ chối nghiệm thu; 5. Năng lực: – Trình độ: đại học trở lên – kinh nghiệm: tham gia thiết kế, thi công, giám sát ít nhất 5 năm – Huấn luyện: qua lớp bồi dưỡng giám sát thi công; – Được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát ; 6. Phạm vi hoạt động: – Ko gian: phạm vi thi công của nhà thầu; – Thời kì: thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công; 7. Mối quan hệ: – Nhà thầu thi công; – chủ đầu tư; – Tư vấn thiết kế; – Chuyên gia một số lĩnh vực trong thiết kế, thi công. 8. Ngoại lệ: – Ngoài thiết kế quy định – Sự cố công trình Nguồn dữ liệu: – Hồ sơ thiết kế: thuyết minh, bản vẽ; – Hướng dẫn kĩ thuật, giải pháp thi công trong hợp đồng; – Qui chuẩn xây dựng; – Tiêu chuẩn xây dựng (nên). Sản phẩm – Xác nhận để nghiệm thu hay ko nghiệm thu

III – Đặc thù của quá trình xây dựng

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Quá trình này sở hữu thể chia làm 3 thời kì: thời kì chuẩn bị, thời kì thi công và thời kì hoàn thiện công trình. Mỗi thời kì sở hữu những đặc điểm riêng. Trong thời kì chuẩn bị, trước tiên phải kiểm tra những điều kiện để khởi công xây dựng công trình như sở hữu mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công thoả thuận. Những tồn tại trong việc phóng thích mặt bằng thi công công trình cần phải giải quyết, thoả thuận về những giải pháp và trách nhiệm cụ thể của mỗi bên. Xác lập hệ thống cọc mốc định vị cơ bản phục vụ thi công. Phần mặt bằng cần làm rõ đường thi công và những vật kiến trúc di dời, những mỏ vật liệu cần được khai thác sớm. Đối với công trình thủy lợi-thủy điện thì việc dọn lòng hồ và di dời dân là công việc rất phức tạp cần sở hữu thời kì. Tiếp theo là kiểm tra giấy phép xây dựng (để ý tới những công trình đang tồn tại ở xung quanh công trường để lúc xây dựng ko gây hư hại (do nổ mìn, do đóng cọc gây nhún nhường xung quanh, do tiêu nước làm mất nguồn nước sinh hoạt của cùng đồng xung quanh). Song song đảm bảo khoảng cách qui định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hoá chất độc hại), thiết kế bản vẽ thi công cùng những hướng dẫn kĩ thuật của hạng mục công trình đã được phê duyệt.Trong thực tế, để xây dựng công trình sở hữu nhiều phần khuất như công trình thuỷ lợi hoặc trải dài theo tuyến như công trình liên lạc thì trong hồ sơ thiết kế thường sở hữu những sơ sót ở những mức độ khác nhau. Sở hữu 3 nhóm sơ sót: Nhóm 1: Gồm những sơ sót đơn thuần sở hữu thể bổ khuyết mà ko cần sửa lại thiết kế. 1. Ko làm đúng yêu cầu về hệ thống hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn của hệ thống kiểm tra tài liệu, cụ thể trong công việc làm thủ tục hồ sơ thiết kế. 2. Làm hồ sơ thiết kế nhưng ko sử dụng những mẫu chuẩn, mô hình bảng tính sẵn, những định mức dự toán tổng hợp, những bản vẽ trang trí mẫu, những phần tiêu chuẩn hoá của bản vẽ. 3. Bản vẽ ko ghi toàn bộ, sai tỉ lệ qui định 4. Sao chép những phòng ban của bản vẽ, cấu kiện, khía cạnh, và cụm tiêu chuẩn hoá in trong những tập sưu tầm và gia công đại trà hiện hành, sao chép lời thuyết minh. 5. Những thiếu sót ko đáng về kích thước, cao trình hoặc bỏ qua ko theo đúng qui định. 6. Ko tận dụng phương pháp in bản vẽ nhanh nhất 7. Thiếu những ý kiến phản biện, góp ý kiến của chuyên gia chính trong từng lĩnh vực hoặc của phòng ban liên quan. Nhóm 2: gồm những sơ sót phải tính thêm (sửa lại) trong bản thiết kế hoặc là thêm một số phần. 1. Thiếu phần luận chứng đối với nhiệm vụ thiết kế, giảng giải điều kiện kĩ thuật, giải pháp kĩ thuật chính của thiết kế được duyệt 2. Ko làm đúng định mức, nguyên tắc xây dựng và những định mức khác dẫn tới phải sửa lại tài liệu. 3. Tài liệu thiết kế ko được lập toàn bộ họăc chưa đồng bộ 4. Sơ sót to trong tính toán khối lượng, mua đơn giá, lập bảng nhu cầu vật tư, thiết bị, nhiệm vụ đề ra cho những đơn vị. 5. Sơ sót to trong tính toán kết cấu xây dựng và mua thiết bị vận hành, gây ra những thay đổi to. 6. Sử dụng lại những kết cấu, khía cạnh thiết bị ko còn thích hợp 7. Sử dụng những giải pháp ko kinh tế 8. Sử dụng những kết cấu chịu tải, những thiết bị vận hành thiếu những tính toán cấp thiết. 9. Thiếu những phương án cấp thiết để mua lựa những giải pháp thiết kế tiết kiệm nhất. 10. Giữa những bản vẽ tính toán và những phòng ban của bản vẽ thiết kế thiếu sự chuyển tiếp nhau. 11. Sử dụng ko đúng vật liệu hiếm nhập nội. 12. Thiếu hoặc ko toàn bộ những phương sách chống nhiễm bẩn, chống ổn, bảo về môi trường ( kể cả đất thổ nhưỡng) 13. Ko sở hữu quy trình kỹ thuật để sản xuất lắp ráp những khía cạnh kết cấu thiết bị 14. Trong thiết kế thi công thiếu những giải pháp công xưởng hoá, sử dụng lao động xây dựng nhiều, ko logic. 15. Thiếu sự thoả thuận của cơ quan thẩm định quốc gia đối với tồn tại về tiêu chuẩn quốc gia và đinh mức, nguyên tắc xây dựng và những tài liệu khác. Đặc trưng thiếu sự thoả thuận về an toàn cháy nổ và an toàn điện. 16. Chất lượng giải pháp thiết kế thấp(so với chuẩn hoặc công trình đã xây dựng tương tự) Nhóm 3: gồm những vi phạm ko cho phép sử dụng hồ sơ thiết kế hiện sở hữu hoặc phải sửa lại toàn bộ 1. Thiếu nhiệm vụ thiết kế và những quy định về kỹ thuật 2. Sai lệch to về khối lượng và giá trị dự toán dẫn tới làm sai lệch về giá trị xây dựng thực của công trình 3. Vi phạm định mức, nguyên tắc xây dựng, liên quan tới độ tin cậy của kết cấu. 4. Thiếu sự an toàn trong v n hành, đặc trưng an toàn về cháy nổ và an toàn điện 5. Những bản vẽ thiết kế đặc thù riêng thiếu luận cứ lúc lập ra 6. Mức độ chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng những giải pháp thấp hơn quy định 7. Giá trị xây dựng của công trình thiết kế, ở thời đoạn thiết kế kỹ thuật cao hơn so với vốn đầu tư dự kiến trong thời đoạn chứng kinh tế kĩ thuật. Hợp đồng xây dựng ghi rõ những công việc cần tiến hành, yêu cầu về chất lượng, sở hữu giải pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường xung quanh, thống nhất giải pháp thi công. Trong việc kiểm tra năng lực của nhà thầu phải ghi rõ chủng loại và số lượng những dụng cụ đo lường, trắc đạc, phương tiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng mà mỗi nhà thầu thi công cần sở hữu ở công trường. Những nguyên tắc lúc lấy mẫu và đem mẫu đi thí nghiệm. Nguyên tắc thông tin và xử lí kết quả thí nghiệm. Trong thời đoạn thi công chia ra những thời đoạn: chuyển bước thi công đơn thuần và chuyển bước thi công quan yếu. Những thời đoạn chuyển tiếp bước thi công đơn thuần : – Mặt bằng thi công; – Tim mốc định vị thi công của hạng mục hoặc phòng ban công trình hoặc của công trình; – Hố móng trước lúc đổ bê tông hoặc trước lúc đắp đất; – Cốt liệu cát, đá, xi măng, nước, ván khuôn, cốt thép và những vật đặt sẵn trong bê tông trước lúc đổ bê tông; – Phần đánh rỉ trước lúc sơn; – Những phòng ban cơ khí gia công hoặc sắm ở những nhà máy trươc lúc đưa xuống hiện trường và ở hiện trường trước lúc lắp đặt. Những thời đoạn chuyển bước thi công quan yếu : Cần để ý những điểm sau: – Lúc nghiệm thu hố móng: Phải sở hữu ý kiến kiểm tra, kết luận của chủ nhiệm địa chất và chủ nhiệm đồ án về địa chất thực tế của nền so với tài liệu khảo sát thiết kế và giải pháp xử lí nền. Phải sở hữu hồ sơ (chứ ko phải sơ đồ) hoàn công công trình hội đồng nghiệm thu cơ sở. – Lúc nghiệm thu móng cọc phải thực hiện nghiệm thu trước lúc đào móng nếu là đóng cọc âm. Đơn vị xây lắp lập bản vẽ hoàn công thời đoạn này, và trình chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu hố móng. – Đối với nghiệm thu khô trước lúc thông nước như cống, kênh, tràn, trước lúc cho ngập nước, lúc ngăn sông. Những đơn vị xây lắp phải lập hồ sơ hoàn công cho những phần việc đã hoàn thành và phải cam kết chịu mọi phí tổn về sửa chữa và phục vụ cho yêu cầu về sửa chữa (nếu sở hữu) do thi công chưa đảm bảo gây nên. Trường hợp nghiệm thu khô trước lúc thông nước cho những công trình trên kênh của hồ chứa, trạm bơm sở hữu qui mô nhỏ, ít quan yếu thì sở hữu thể xem xét cân nhắc ở phiên họp trước hết của hội đồng nghiệm thu cơ sở để uỷ quyền cho ban nghiệm thu cơ sở tiến hành nghiệm thu. Lúc đó đơn vị xây lắp vẫn phải lập hồ sơ hoàn công để trình ban nghiệm thu cơ sở kiểm tra kiểm tra nghiệm thu. – Đối với công việc đắp đập hoặc kênh bằng phương pháp đầm nén tuỳ theo giải pháp dẫn dòng thi công hoặc phân đoạn thi công mà qui định những thời đoạn chuyển bước thi công quan yếu. Lúc nghiệm thu đơn vị xây lắp phải lập hồ sơ hoàn công trình hội đồng nghiệm thu cơ sở. Nghiệm thu những hạng mục công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng: Chỉ sở hữu hạng mục công trình đã xây dựng xong sau lúc vận hành thử và kiểm tra đủ khả năng chịu tải, công suất làm việc như thiết kế qui định mới được nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Trường hợp sở hữu thể phát huy hiệu quả từng phần do chủ đầu tư hoặc đơn vị xây lắp yêu cầu trong quá trình lập giải pháp tiến độ tổ chức thi công đã được phê duyệt, hội đồng nghiệm thu cơ sở sở hữu thể thoả thuận tiến hành nghiệm thu từng đoạn trong một hạng mục kênh, tuần tự từ đầu mối tới một công trình điều tiết, từ cống điều tiết đó tới công trình điều tiết phía sau… Ở công trình hồ chứa nước hay trạm bơm, hoặc là từng đoạn kênh của công trình trên kênh đào ở đồng bằng sông Cửu Lengthy như là nghiệm thu hạng mục công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo đúng những điều quy định đã nêu ở trên Trong thời đoạn kết thúc xây dựng – Tổng hợp những bản nghiệm thu để bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo những qui định như sau: đảm bảo những yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo qui định của pháp luật xây dựng; đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác lúc đưa công trình vào sử dụng. Nhà thầu thi công xây dựng công trình sở hữu trách nhiệm hoàn thiện thi công xây dựng, thu dọn hiện trường, lập bản vẽ hoàn công và chuẩn bị những tài liệu để phục vụ việc nghiệm thu công trình và bàn giao công trình. Để đảm bảo công trình đang được xây dựng thoả mãn với tất cả mọi yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, thể hiện cụ thể ở bản vẽ thiết kế và thích hợp với những qui chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng; lúc nghi ngờ về chất lượng, chủ đầu tư kiểm định lại chất lượng phòng ban công trình, hay hạng mục công trình và công trình xây dựng. Nội dung như sau: a) Xem xét sự thi hành hợp đồng xây dựng sở hữu thực hiện đúng yêu cầu về khối lượng, chất lượng đã qui định. b) Kiểm soát nội dung công việc theo những thời kì khác nhau c) Thử nghiệm để xác nhận sản phẩm đã thích hợp chưa với những yêu cầu của qui chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Để phục vụ nội dung trên cần nghiên cứu những chỉ đạo tác nghiệp sau: 1. Những yêu cầu về qui trình kĩ thuật: – Trong hợp đồng phải nêu rõ những yêu cầu thuộc quy trình kỹ thuật nhất thiết bên nhận phải đạt được nó là chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản là thông số kỹ thuật trong kỹ thuật thi công.Ví dụ:công trình đất phải quy định rõ dung trọng thành phần hạt…công trình bê tông phải đạt cường độ, độ chống thấm…lắp máy phải đạt độ đồng tâm,khe hở, cửa van phải đạt độ kín nước… trong kỹ thuật thi công đất phải đủ thiết bị đầm trong thi công bê tông phải sở hữu đồng bộ thiết bị trộn, chuyển, đầm thích hợp với cường độ thiết kế…. – Quy định những yêu cầu của những bên để đạt được theo quy trình kỹ thuật đề ra. Ngoài ra còn sở hữu một số yêu cầu cho phép thực hiện theo mức độ giới hạn nhất định nhưng chỉ ứng dụng ở hạng mục ko quan yếu, khối lượng nhỏ hoặc tiêu dùng để chỉ đạo trong quá trình thi công. 2. Sự kiểm tra: – Những yêu cầu chung cho kiểm tra nghiên cứu và thử nghiệm xác định trong những điều khoản thuộc về điều kiện chung của hợp đồng, còn những yêu cầu khía cạnh tiêu chuẩn kiểm tra và những phương pháp thử nghiệm được đặt ra trong suốt quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật, cán bộ kiểm tra tiến hành công việc bằng những phương pháp trực quan, đo lường, thử nghiệm, chia hai loại kiểm tra – Kiểm tra tổng hợp:phần này hoàn toàn do người thực hiện lấy ở vốn đầu tư công trình nhằm nghiệm thu công trình đưa vào vận hành sử dụng. – Kiểm tra tác nghiệp:nhằm điều chỉnh lại quy trình kỹ thuật để đạt dất lượng theo yêu cầu và nghiệm thu để chuyển thời đoạn thi công – phần này chủ yếu dựa vào tài liệu tự kiểm tra của bên nhận thầu cung cấp, phối hợp sự quan sát tại hiện trường của bên chủ đầu tư 3. Phòng thí nghiệm: Ngoài phần thí nghiệm do bên nhà thầu tiến hành cần sở hữu hoặc hợp đồng phòng thí nghiệm của bên chủ đầu tư nhằm kiểm tra, kiểm định những số liệu còn nghi ngờ do bên nhà thầu cung cấp như vật liệu, cấu kiện, thiết bị sở hữu đúng theo yêu cầu thiết kế ko ? Qua đó xác nhận – Quy trình kỹ thuật đã và đang thực hiện; – Vật tư, vật liệu, thiết bị được lựa chọn đúng yêu cầu thiết kế. Trong một công trường tốt nhất xây dựng 1 phòng thí nghiệm cho cả chủ đầu tư và nhà thầu sử dụng. Phòng thí nghiệm này cần sở hữu ngay từ lúc mới khởi công để đảm bảo chất lượng công trình. Trong thực tế thi công tại một số công trình to thì sau một thời kì từ 3 đên 6 tháng (thậm chí 1 năm) kỹ thuật thi công mới ổn định, lúc đó mới đảm bảo chất lượng, còn trong thời đoạn trên những tiêu chí kĩ thuật của sản phẩm dao động với khoảng cách to. Phòng thí nghiệm cần sở hữu viên chức kĩ thuật huấn luyện toàn bộ để đảm đương những khâu thí nghiệm. Những mẫu thí nghiệm cần chia ra: – Loại mẫu quản lí: do kĩ sư sở hữu trách nhiệm thực hiện lấy để quản lí chất lượng ở mỗi giờ, mỗi ngày để kịp thời điều chỉnh kỹ thuật thi công. – Loại mẫu đã nghiệm thu, tính sổ, thay đổi theo qui mô và một loại công việc, được cơ quan thiết kế yêu cầu và ghi trong hợp đồng. Dựa trên mẫu này để lập số kiểu thí nghiệm gốc, đối chiếu với yêu cầu cấp thiết kế. – Loại mẫu để kiểm tra bằng dụng cụ tự ghi giúp việc chuẩn xác hoá những số đo của thiết bị. 4. Hồ sơ thi công: Hồ sơ thi công phải hoàn chỉnh, tài liệu cơ sở của hồ sơ là bản vẽ thiết kế gốc sở hữu sự điều chỉnh, bổ sung thay đổi do thực tế thi công đặt ra, cùng với những yêu cầu của qui định kĩ thuật. Trong hồ sơ phản ánh cả kết quả thí nghiệm, đo lường, báo cáo và ảnh chụp… trong những qui phạm sở hữu qui định khía cạnh nội dung và số lượng từng loại hồ sơ. hồ sơ gốc do b lập, bên a sẽ bổ sung một số tài liệu kiểm tra tổng hợp. Bản vẽ hoàn công là cơ bản nhất trong tập hồ sơ đó, do vậy chủ đầu tư lúc nghiệm thu nhất thiết ko được bỏ qua bản vẽ này; nhiều trường hợp lấy nguyên bản vẽ thiết kế làm hồ sơ gốc, khiến cho cho hồ sơ này hoàn toàn ko sở hữu giá trị trong quá trình thi công.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Máy chạy bộ Elip của nước nào? Đánh giá tính năng và giá cả 2022 | Mytranshop.com

IV. Tổ chức giám sát

to-chuc-giam-sat

Do đặc điểm công trình xây dựng và đặc thù của quá trình xây dựng nên người giám sát thi công cần sở hữu một một số khả năng. 1. Kỹ năng và phẩm chất – Trình độ học vấn: đại học; – Bồi dưỡng tri thức: kỹ thuật cũng như nghiệp vụ (cách xem xét những quá trình; phỏng vấn và giao tiếp; thu thập dữ liệu;phân tích và kiểm tra thông tin; lập báo cáo về những phát hiện; hiểu những tiêu chuẩn, qui chuẩn; hoạch định và tổ chức kiểm tra; hiểu đặc điểm kỹ thuật và nguyên tắc hoạt động của lĩnh vực giám sát thi công); – Phẩm chất cá nhân: sở hữu khả năng làm việc tập thể; tin cậy với mọi người; trung thực; dúng giờ; kỹ lưỡng; nói chuyện thu hút; phát âm rõ; kiên trì; ko vụ lợi; khách quan; chuẩn xác; nhã nhặn; nhạy cảm; hiếu kỳ; nghiêm khắc; giao tiếp tốt; – Khả năng quản lý: xác định mục tiêu; lập kế hoạch; truyền đạt trong nhóm; lập tiêu chuẩn kiểm tra; giám sát và đo lường tiến độ; – Trau dồi năng lực: luôn cập nhật tri thức (tiêu chuẩn hệ thống chất lượng, những yêu cầu, thủ tục và phương pháp kiểm tra); tham gia những khóa huấn luyện để củng cố tri thức và kỹ năng; – Tiếng nói: ngoài tiếng nói giao tiếp thông thường (tiếng Việt, tiếng Anh v.v.) kiểm tra chất lượng còn liên quan tới tiếng nói kỹ thuật (thuật ngữ) chuyên biệt đối với đặc thù sản phẩm hay quá trình gia công; – Đạo đức nghề nghiệp: nhận thức đúng đắn tầm quan yếu của đạo đức nghề nghiệp để sở hữu thể xử sự một cách đúng đắn lúc thực thi trách nhiệm của mình. Ko được tiến hành công việc dựa trên thiện cảm hoặc thành kiến;tôn trọng nguyên tắc bảo mật;cần linh động xử lý để đạt được mục tiêu. 2. Phương pháp kiểm tra – Phương pháp truy tìm: tiêu dùng để kiểm tra một quá trình; – Phương pháp kiểm tra tình cờ; khám phá những gì đang diễn ra trong thực tế; – Phương pháp xem xét từng yếu tố; – Phương pháp kiểm tra theo chức năng. 3. Kỹ năng kiểm tra – Phỏng vấn; – Quan sát; – Thẩm tra và kiểm chứng; – Phân tích dữ liệu.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Tiêm filler làm đầy má hóp có an toàn không? Giữ được bao lâu? 2022 | Mytranshop.com

V. Bài tập thực hiện

1. Hiểu những khái niệm quan yếu của thuạt ngữ. Gắn mỗi khái niệm xếp theo trật tự chữ loại vào với mỗi câu tương ứng xếp theo trật tự chữ số: a/ Điều kiện khởi công b/ Giám sát thi công c/ Bản vẽ hoàn công d/ Tiêu chuẩn xây dựng nên e/ Điều kiện thi công g/ Qui chuẩn xây dựng h/ Giám sát tác giả i/ Chủ đầu tư okay/ Hoạt động xây dựng l/ Tiêu chuẩn xây dựng 1/ Để xây dựng công trình phải tiến hành những công việc: qui hoạch, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công. 2/ Lúc xây dựng công trình ở những vùng nằm trong hoạt động chấn động của vỏ trái đất, thiết kế và thi công nên phải ứng dụng những qui định của quốc gia. 3/ Trong thi công bê tông phải tuân thủ trình tự thực hiện của qui phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông. 4/ Mọi dự án xây dựng phải làm rõ người sở hữu vốn. 5/ Trong quá trình thi công phải giám sát để đảm bảo thi công đúng bản vẽ thiết kế. 6/ Lúc mở công trường xây dựng phải sở hữu mặt bằng, giấy phép, thiết kế bản vẽ thi công, hợp đồng xây dựng, vốn, giải pháp thi công. 7/ Nhà thàu thi công phải sở hữu đăng ký, năng lực tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trình, chứng chỉ năng lực thi công xây dựng theo hạng 1 2 3 tùy theo phân cấp công trình, thiết bị thi công 8/ Lúc thi công xây dựng công trình phải theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 9/ Bản vẽ công trình, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích thước thiết kế. 10/ Lúc thiết kế phải để ý : điều kiện khí hậu xây dựng, dịa chất thủy văn, thủy văn khí tượng, phân vùng động đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn lao động. 2. Đúng/Sai 1/ Lúc nghiệm thu bàn giao phòng ban công trình bê tông chỉ cần căn cứ vào những chỉ tiêu thí nghiệm của mẫu bê tông đã được đúc trước đây. 2/ Lúc kích thước, thông số thực tế thi công thích hợp với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thiết kế thi công được tiêu dùng làm bản vẽ hoàn công. 3/Trọng lượng đơn vị khối bê tông tính theo định mức cấp phối ko bao giờ nhỏ hơn 2,4T/m3. 4/ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chỉ cần thuyết minh và bản vẽ khía cạnh. 5/ Lúc phát hiện thi công sai thiết kế giám sát tác giả ko sở hữu quyền yêu cầu nhà thầu giới hạn thi công. 6/ Sau lúc công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào vận hành thì ko cần lưu trữ kết quả giám sát thi công. 7/ Nhật ký thi công công trình ko chỉ sở hữu giá trị theo dõi tiến độ thi công mà còn giúp cho việc truy tìm nguyên nhân liên quan chất lượng công trình. 8/ Lúc nghiệm thu bàn giao phòng ban công trình đập đất chỉ cần căn cứ vào những chỉ tiêu thí nghiệm từng lớp đất đắp trong quá trình lên đập. 9/ Trong quá trình thi công đập tràn bê tông người ta phát hiện tường cánh thượng lưu được thi công đã nghiệm thu nay sở hữu vết nứt dài, tương đối thẳng, độ rộng khe nứt khoảng dưới 1mm, trông như 1 sợi chỉ. Nhóm giám sát đưa ra 3 nguyên nhân gây nứt: do nổ mìn lúc đào móng sắp tường, do tường bị nhún nhường ko đều, do hiện tượng ứng suất nhiệt của bê tông. Nguyên nhân nào đúng? Nguyên nhân nào sai? Vì sao? 10/ Lúc kiểm tra điều kiện thi công của nhà thầu, phát hiện thiếu giấy phép xây dựng, chủ đầu tư vẫn cho tiếp tục thi công và yêu cầu bổ sung giấy phép. 3. Bài tập Để thi công công trình bê tông, căn cứ vào khối lượng công việc, định mức và năng lực nhà thầu, đã xác định thời kì để hoàn thành từng việc như sau: – Thi công bê tông móng trạm trộn bê tông :15 ngày; – lắp trạm trộn và chạy thử: 30 ngày; – Track track với việc lắp trạm trộn, vận chuyển cát, đá, xi măng về kho của trạm trộn 20 ngày; – Thí nghiệm vật liệu, điều chỉnh cấp phối: 45 ngày; – Đổ bê tông, dưỡng hộ, kiểm tra lấy mẫu, nghiệm thu đưa vào sử dụng: 30 ngày. Hãy xác định: – Tổng độ dài xây dựng công trình là bao nhiêu ngày ? – Những công việc nào phải tuân thủ chặt chẽ về thời kì (ko sở hữu thời kì dự trữ).

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Rượu gừng giảm béo có hiệu quả không? Cách giảm mỡ với rượu gừng 2022 | Mytranshop.com

( Nguồn: GS.TS Vũ Trọng Hồng – Trường Đại Học Thủy Lợi)

Leave a Comment