Quần thể sinh vật và các mối quan hệ trong quần thể, trắc nghiệm sinh học lớp 12 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

QUẦN THỂ SINH VẬT

 

1. Quần thể là gì?

        Quần thể là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành thế hệ mới.

2. Các mối quan hệ trong quần thể

Trong quần thể có các mối quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh cùng loài.

2.1. Quan hệ hỗ trợ

- Là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sống như lấy thức ăn, chống lại kẻ thù, sinh sản....

- Quan hệ hỗ trợ đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của cá thể (hiệu quả nhóm).

2.2. Quan hệ cạnh tranh

- Khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể → các cá thể tranh giành nhau thức ăn, nơi ở, ánh sáng và các nguồn sống khác; các con đực tranh giành con cái.

- Quan hệ cạnh tranh làm cho số lượng và phân bố của cá thể trong quần thể được duy trì ở mức phù hợp với nguồn sống và không gian sống, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Tư vấn xây nhà ống 1 tầng giá rẻ phong cách hiện đại chỉ từ 250 triệu 2022 | Mytranshop.com

* Các mối quan hệ cùng loài không phổ biến

- Hiện tượng ăn thịt đồng loại

- Hiện tượng kí sinh cùng loài

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply