Công thức mạch sao tam giác đầy đủ nhất

công thức tam giác sang sao

Ba nhánh trong mạng điện có thể được kết nối với nhau theo nhiều dạng nhưng phổ biến nhất là kết nối hình sao và kết nối hình tam giác. Để đơn giản hóa việc phân tích mạch và tính toán người ta sẽ dùng kỹ thuật chuyển đổi công thức sao tam giác. 1. … Read more