3 mạch điều khiển tốc độ và đảo chiều động cơ bước với Arduino

điều khiển stepper motor

Tổng hợp 3 mạch điều khiển tốc độ và đảo chiều động cơ bước với Arduino cùng với các driver A4988, L298, TB6600. Thông số kỹ thuật và ưu nhược điểm của từng mạch. 1. Điều khiển tốc độ và đảo chiều động cơ bước bằng L298 1.1 Sơ đồ đấu dây với L298 Mạch … Read more