Ưu và nhược điểm của 3 sơ đồ mạch đảo chiều động cơ luân phiên

mạch thuận nghịch tự động

Trong các ứng dụng tự động việc đảo chiều động chạy luân phiên là cần thiết. Và các mạch điều khiển có thể sử dụng timer, vi điều khiển hoặc PLC. Bài viết hôm nay sẽ tìm hiểu về sơ đồ, nguyên lý 3 mạch đảo chiều động cơ chạy thuận nghịch luân phiên dùng … Read more