4 mạch đảo chiều động cơ dc – ưu và nhược điểm từng mạch

dao chieu motor dc

Động cơ dc đảo chiều đơn giản bằng cách đổi chiều cấp điện cho cuộn dây kích từ. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sơ đồ nguyên lý 4 mạch đảo chiều động cơ dc. 1. Mạch đảo chiều quay động cơ dc dùng 2 rơ le Mạch đảo chiều quay … Read more