Thuế xây dựng là bao nhiêu? Cách tính tiền thuế xây dựng? 2022 | Mytranshop.com

Tóm tắt câu hỏi:

Cho em hỏi, em định làm nhà tại cẩm lệ Đà nẵng nhà 2,5 tầng. Khoảng trống sàn tầng 1: 83m2, tầng 2: 83m2, tầng mái: 60m2. vậy e hỏi nộp tiền thuế xây dựng là bao nhiêu và cách tính như thế nào à. Nhờ trạng sư tư vấn giúp ạ?

Trạng sư tư vấn:

Trước hết, theo quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK, Công văn của Tổng cục thuế ngày 11/11/2004 về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân đã quy định:

“Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản thi hành Luật thì : Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là những tổ chức, cá nhân với hoạt động gia công, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Theo quy định nêu trên thì những tổ chức, cá nhân với hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ thuế quan địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình, nhưng hiện nay nhiều nhà thầu xây dựng lúc nhận thầu xây dựng (nhất là nhà ở của người dân) ko thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng Luật;”.

Trong trường hợp của bạn, do bạn ko nói rõ về phương pháp dự kiến xây nhà của mình nên với thể với những trường hợp sau:

Trường hợp 1: Trường hợp gia đình bạn tự khởi công xây dựng ko thuê nhân lực thì gia đình bạn ko phải nộp thuế xây dựng.

Trường hợp 2: Trường hợp gia đình tự tậu vật tư xây dựng và tự thuê nhân lực xây dựng lẻ thì chủ hộ gia đình phải nộp thuế thay, cụ thể bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp này, do hộ gia đình tự thuê nhân lực xây dựng, những nhân lực đó được coi là cá nhân kinh doanh và phải nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Xem thêm: Với phải đóng phí xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương?

Theo đó, cách xác định số thuế phải nộp được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

“ c) Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b.3, khoản 2 Điều này.

– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.”

Điểm b khoản 2 Điều 2 quy định về tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân như sau:

Xem thêm: Quyết định 4276/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

“Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.”

Doanh thu được xác định Theo quy định tại điểm a và điểm b3 khoản 2 Điều 2, theo đó tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu ứng dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề, cụ thể đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hoặc khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt được nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành trong năm dương lịch. Trường hợp xây dựng, lắp đặt ko bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì doanh thu tính thuế ko bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

Trường hợp 3: Trường hợp bạn khoán trọn công trình nhà ở của mình cho một nhà thầu thì theo quy định trên, nhà thầu nhận khoán gọn công trình nhà của bạn họ sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình. Tuy nhiên, nếu bạn thuê thầu xây dựng nhưng ko cung cấp được hợp đồng là đã thuê thầu và những căn cứ chứng minh xây dựng thì bạn là người phải nộp thuế.

Cách tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau:

Thứ nhất là thuế giá trị gia tăng: Tại điểm g, khoản 1, Điều 7 của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định về giá tính thuế như sau:

“ Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa với thuế giá trị gia tăng. Trường hợp xây dựng, lắp đặt ko bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt ko bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;..”

Thuế suất thuế giá trị gia tăng mà bạn hoặc chủ thầu phải chịu là 10 % theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng 2008.

Thứ hai là thuế thu nhập doanh nghiệp:

Xem thêm: Những khoản thuế phải nộp lúc xây dựng nhà ở?

Tại Điều 7 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về xác định thu nhập tính thuế

“1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và những khoản lỗ được kết chuyển từ những năm trước.

2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ những khoản chi được trừ của hoạt động gia công, kinh doanh cùng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.

3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.

Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Điều này. “

Ngoài ra, tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thuế suất:

“1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật này.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% tới 50% thích hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Xem thêm: Thuế xây dựng nhà ở? Những loại thuế phải nộp lúc xây dựng nhà ở?

Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Điều này.”

Quy-dinh-ve-nop-thue-xay-dung

Trạng sư tư vấn pháp luật thuế qua tổng đài:1900.6568

Như vậy, căn cứ vào cách tính thuế này và điều kiện cụ thể trong trường hợp của bạn mà bạn với thể tính được cụ thể số thuế mà bạn hoặc chủ thầu phải nộp trong trường hợp này.

1. Xây nhà với phải đóng thuế ko? Mức nộp thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Trạng sư, Em muốn xây nhà ở nhưng ko biết là với phải đóng thuế gì ko ạ? Mong trạng sư trả lời giúp em.

Trạng sư tư vấn:

Theo Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì mọi tổ chức, cá nhân với phát sinh doanh thu chịu thuế đều phải kê khai nộp thuế theo luật định. Đối với lĩnh vực thuế xây dựng nhà tư nhân thì chủ thầu lúc nhận thi công công trình phải đăng ký hợp đồng xây dựng, kê khai nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN tại cơ quan quản lý thuế nơi với công trình xây dựng. Trong trường hợp hợp đồng xây dựng giữa chủ thầu và chủ nhà thống nhất việc nộp thuế do chủ nhà thực hiện thì chủ nhà với trách nhiệm kê khai nộp thuế vào ngân sách quốc gia Bạn nên thuê một doanh nghiệp thầu thi công phần nhân lực của căn nhà. Doanh nghiệp này sẽ đóng thuế VAT và TNDN dựa trên hợp đồng nhân lực.

Xem thêm: Cách tính thuế, lệ phí phải nộp lúc xây dựng nhà ở tư nhân

Căn cứ vào Công văn số 3700 TCT/DNK ngày 11-11-2004 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân; trong đó nêu rõ “trường hợp nhận khoán gọn (bao gồm cà nhân lực và cung cấp vật liệu xây dựng) phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng- thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình;

Trường hợp chủ hộ gia đình tự tậu vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (ko hợp đồng) hoặc với thuê thầu xây dựng nhưng ko cung cấp được hợp đồng và những căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thay. Tuy nhiên, vật tư bạn với thể tậu, cơ thuế quan ko thu thuế vật tư của nhà tư nhân.

2. Những loại thuế, lệ phí phải nộp lúc xây dựng nhà ở

Tóm tắt câu hỏi:

Chào trạng sư! Ngày nay tôi chuẩn bị xây nhà tại tổ 4 phường cự khối, Lengthy Biên, Hà Nội. Tôi đã với giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng tạm), trong giấy phép ghi, dung tích sàn xây dựng 36m2, xây cao 4 tầng. Tuy nhiên thời khắc ngày nay tôi chưa với điều kiện nên chỉ xây 2 tầng thôi. Vậy xin cho tôi hỏi trường hợp của tôi trước lúc xây và sau lúc xây xong tôi phải đóng những loại phí và thuế gì, cách tính như thế nào (hình thức xây cửa tôi là tự đứng ra tậu vật tư và nhờ anh em, người thân tự xây). Cảm ơn trạng sư!

Trạng sư tư vấn:

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan quốc gia với thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Giấy phép xây dựng với thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trước lúc xây dựng chủ đầu tư phải với giấy phép xây dựng do cơ quan quốc gia với thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, một số trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng(khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014).

Xem thêm: Miễn thuế xây dựng lúc cá nhân tự xây dựng nhà ở tư nhân

Trong trường hợp của bạn, nhà của bạn được xây dựng tại phường Cự Khối, Quận Lengthy Biên, thành phố Hà Nội (nhà xây dựng tại khu thành phố). Cho nên, nhà bạn nên phải xin cấp giấy phép xây dựng. Việc xây dựng, thiết kế phải đúng với giấy phép xây dựng.Trong trường hợp này, bạn phải nộp những loại thuế sau:

+ Nộp thuế xây dựng: Căn cứ Công văn 3700/TCT/DNK thì

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản thi hành Luật thì: Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là những tổ chức, cá nhân với hoạt động gia công, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Theo quy định nêu trên thì những tổ chức, cá nhân với hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ thuế quan địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình, nhưng hiện nay nhiều nhà thầu xây dựng lúc nhận thầu xây dựng (nhất là nhà ở của người dân) ko thực hiện kê khai nộp thuế.

Như thế, việc bạn nhờ người người thân xây dựng cho bạn nhưng lại tự tậu vật liệu thì loại thuế phải nộp trong trường hợp này là thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC cách xác định số thuế phải nộp như sau:

Thuế GTGT phải nộp = doanh thu tính thuế GTGT * tỷ lệ thuế giá trị gia tăng.

Trong đó:

– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoả hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ những hoạt động gia công, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán với sử dụng hóa đơn của cơ thuế quan thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

Trường hợp cá nhân kinh doanh ko xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định ko thích hợp thực tế thì cơ thuế quan với thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu ứng dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh ko xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định ko thích hợp với thực tế kinh doanh thì cơ thuế quan với thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng được xác định như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%;

– Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%;

– Gia công, vận tải, dịch vụ với gắn với hàng hóa, xây dựng với bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%;

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Bài tập Plank 5 phút cho nữ hiệu quả nhất để có bụng phẳng lỳ 2022 | Mytranshop.com

Như thế, việc bạn thay đổi số tầng thì thuế giá trị gia tăng trong trường hợp này cũng thay đổi.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Căn cứ Điều 5 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 thì thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tính trên cơ sở giá tính thuế và thuế suất.

Giá tính thuế được xác định bằng dung tích đất tính thuế nhân với 1m2 đất. Khoảng trống đất tính thuế là dung tích đất thực tế sử dụng.

– Trường hợp với quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì dung tích đất tính thuế là tổng dung tích những thửa đất tính thuế.

– Trường hợp được Quốc gia giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp thì dung tích đất tính thuế ko bao gồm dung tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung;

– Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì dung tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với dung tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

– Hệ số phân bổ được xác định bằng dung tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư chia cho tổng dung tích nhà của những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư với tầng hầm thì 50% dung tích tầng hầm của những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cùng vào dung tích nhà của những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ;

– Đối với công trình xây dựng dưới mặt đất thì ứng dụng hệ số phân bổ bằng 0,5 dung tích đất xây dựng chia cho tổng dung tích công trình của những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Giá 1m2 đất là giá đất theo mục tiêu sử dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định ổn định theo chu kỳ 5 năm.

Thuế suất đối với đất ở theo biểu thuế lũy tiến từng phần (Điều 7 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010).

Cho nên, trong trường hợp của bạn, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ko đổi. Theo đó, số thuế phải nộp được tính bằng: dung tích đất để tính thuế nhân với giá của 1m2 đất nhân với thuế suất. Trong đó: dung tích đất để tính thuế là dung tích hiện đang sử dụng nhân với giá của 1m2 đất. Thuế suất ứng dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 7 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010.

Ngoài ra, trong trường hợp này, bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng sai phép. Cụ thể, căn cứ khoản 5 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP đối với hành vi xây dựng sai phép:

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng tới 1.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ởriêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác ko thuộc những trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 5 Nghị định 121/2013/NĐ-CP;

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở thành phố;

– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ngoài ra, lúc xây dựng sai phép sau lúc với biên bản vi phạm hành chính của người với thẩm quyền mà vẫn tái phạm thì tùy theo mức độ vi phạm, quy mô công trình vi phạm bị xử phạt từ 500.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng (nếu với).

Hành vi xây dựng sai phép ko vi phạm chỉ giới xây dựng, ko gây liên quan những công trình phụ cận, ko với tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị buộc nộp lại số lợi phạm pháp với được bằng 40% giá trị phần xây dựng sai phép, ko phép đối với công trình là nhà ở riêng lẻ và bằng 50% giá trị phần xây dựng sai phép được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế thành phố được duyệt đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng hoặc công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình. Sau lúc chủ đầu tư hoàn thành việc nộp phạt thì cơ quan với thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Trong trường hợp bạn xây giảm số tầng so với giấy phép thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và ứng dụng những giải pháp khắc phục hậu quả được nêu trên.

3. Xây dựng nhà ở riêng lẻ phải nộp những thuế gì?

Tóm tắt câu hỏi:

Ngày nay em tậu thửa đất với dung tích là 30m2 và em đã xin được giấy cấp phép xây dựng nhà 4 tầng với tổng dung tích là 120m2. Trong quá trình từ hôm thi công tới nay, em với nhận được giấy mời của UBND phưởng sở tại yêu cầu ra Phòng tài chính – kế toán để nộp thuế xây dựng. Phía phòng TC-KT với yêu cầu em nộp 3 khoản thuế cho quá trình nhà em xây dựng nhà đó là: Thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế môn bài. Xin quý doanh nghiệp cho em hỏi: Vì sao lúc xây dựng nhà ở cá nhân mà lại phải nộp những loại thuế đó? Cách tính tiền tài 3 loại thuế trên được tính theo công thức nào.

Trạng sư tư vấn:

1. Xây nhà ở tư nhân phải nộp thuế

Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn ứng dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng với quy định về nhà ở, kết cấu dạng nhà

Công trình xây dựng cấp đặc thù: với tổng số tầng từ 50 tầng trở lên

Công trình xây dựng cấp I: với tổng số tầng từ 20-50 tầng

Công trình xây dựng cấp II: với tổng số tầng từ 8-20 tầng

Công trình xây dựng cấp III: với tổng số tầng từ 2-7 tầng

Công trình xây dựng cấp IV: với 1 tầng

Theo thông tin bạn cung cấp, ngôi nhà bạn xây dựng với 4 tầng nên sẽ ứng dụng thuế đối với công trình xây dựng cấp III.

Căn cứ Công văn 3700/TCT/DNK năm 2004 quy định về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân với quy định những tổ chức, cá nhân với hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN với cơ thuế quan địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình. Trường hợp chủ hộ gia đình tự tậu vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (ko hợp đồng) hoặc với thuê thầu xây dựng nhưng ko cung cấp được hợp đồng và những căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thay. Tuy nhiên, trường hợp chủ nhà tự tậu vật tư thì cơ thuế quan ko thu thuế vật tư của bạn. Do đó mà bạn thuộc đối tượng nộp thuế xây dựng ngôi nhà của bạn là đúng quy định pháp luật về xây dựng.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Các Kiểu Cầu Thang Tiết Kiệm Diện Tích Bạn Không Nên Bỏ Qua 2022 | Mytranshop.com

2. Cách tính thuế

Do bạn sẽ phải nộp thuế thay cho nhân lực xây dựng nhà của bạn theo từng lần phát sinh đối với hoạt động xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu theo quy định tại Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC, việc tính thuế được xác định như sau:

a.1.5) Doanh thu tính thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hoặc khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt được nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành trong năm dương lịch. Trường hợp xây dựng, lắp đặt ko bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì doanh thu tính thuế ko bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nộp thuế từng lần phát sinh ứng dụng như đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

c) Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều nàyTrong đó:

– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về tỷ lệ thuế tính trên doanh thu như sau:

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân ứng dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

– Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

Như vậy, bạn phải đóng 2 loại thuế là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho giá trị phần tiền thuê nhân lực xây dựng.

4. Nghĩa vụ nộp thuế lúc xây dựng nhà ở tư nhân

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi đang xây nhà cấp 4. Tôi với thuê nhà thầu lẻ để xây dựng nhưng trong hợp đồng xây nhà ko nói rõ bên nào phải đóng thuế xây dựng. Tôi tự tậu vật liệu xây dựng. Xin hỏi thuế này là gì, phải đóng bao nhiêu?

Trạng sư tư vấn:

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và những văn bản thi hành với quy định: Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là những tổ chức, cá nhân với hoạt động gia công, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Căn cứ quy định tại Công văn số 3700/TCT/DNK ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Tổng cục thuế về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân, cụ thể như sau:

‘Theo quy định nêu trên thì những tổ chức, cá nhân với hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ thuế quan địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình, nhưng hiện nay nhiều nhà thầu xây dựng lúc nhận thầu xây dựng (nhất là nhà ở của người dân) ko thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng Luật;

Nhằm thực hiện thu thuế GTGT, thuế TNDN đúng quy định của Luật và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tổng cục thuế yêu cầu Cục thuế những địa phương tăng cường giải pháp quản lý, phối hợp với những ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương với giải pháp xử lý kiên quyết đối với những đối tượng nhận thầu xây dựng ko đăng ký kê khai nộp thuế, nhằm thu toàn bộ thuế theo Luật định đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân, thay vì ứng dụng giải pháp thu thuế chủ hộ nộp thay chủ thầu xây dựng. Tổng cục thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu trình cấp với thẩm quyền quy định trong việc quản lý thuế thích hợp với thông lệ quốc tế theo hướng thực hiện khấu trừ trước lúc chủ hộ chi trả tính sổ./.’

Như vậy, dựa theo ý thức của Công văn số 3700/TCT/DNK, chủ thầu cần kê khai và nộp thuế lúc nhận thầu xây dựng nhà ở. Tuy nhiên trong thực tế thì nhiều nhà thầu lẻ cố tình ko nộp thuế.

Như vậy trong trường hợp này, giữa gia đình bạn và bên nhà thầu lẻ đã với hợp đồng xây dựng. Đây là chứng cứ chứng minh bên nhà thầu lẻ là đối tượng nộp thuế theo quy định pháp luật.

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cách xác định số thuế phải nộp là:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thues TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

ghth 1Trạng sư tư vấn pháp luật thuế qua tổng đài:1900.6568

Trong đó:

– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b.3, khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định như sau:

“a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoả hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ những hoạt động gia công, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán với sử dụng hóa đơn của cơ thuế quan thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh ko xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định ko thích hợp thực tế thì cơ thuế quan với thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”

– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC:“Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.”

Leave a Comment