Trắc nghiệm IQ – đề số 19 2022 | Mytranshop.com

Câu số 1

Mảnh ghép nào dưới đây trong số các mảnh A, B, C và D khi ghép với mảnh dưới sẽ tạo ra một hình vuông hoàn chỉnh?

 

Câu số 2

Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau: 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?

Câu số 3

Số nào khác tính chất với các số còn lại?

9678 4572 5261 5133 3527 6895 7768

Câu số 4

Cho hình sau:  còn thiếu các chữ số nào?

Câu số 5

Hình nào khác với các hình còn lại?

Câu số 6

Mỗi số trong hình kim tự tháp ở dưới là tổng của hai số ngay bên dưới nó. Hãy điền vào kim tự tháp số còn thiếu.

 

Câu số 7

Hình nào khác với các hình còn lại?

 

Câu số 8

Hình nào khác với các hình còn lại?

Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác

Câu số 9

Hình dưới đây còn thiếu hình nào trong số các hình sau?

 

Câu số 10

Số còn thiếu ở chỗ dấu chấm hỏi là số nào?

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  5 Bài Tập Ngực Với Dây Kháng Lực Mang Đến Hiệu Quả Cao 2022 | Mytranshop.com

Leave a Comment