Trắc nghiệm IQ – đề số 30 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

Câu số 1

Cho chuỗi số sau:

 1, 101, 15, 4, 29, –93, 43, –190, ?

 Tiếp theo chuỗi số trên là số nào?

Câu số 2

15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33

 Hãy điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm hỏi?

Câu số 3

Cho hình bên trái   Hình nào bên dưới có điểm chung nhất với hình ở bên trái?

Câu số 4

Hãy điền con số còn thiếu vào ô trống ở hình dưới?

Câu số 5

Số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?

Câu số 6

Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho đáp ứng được cùng điều kiện như trong hình lục giác bên trên 5 hình này ?

Câu số 7

Tìm số thích hợp thay cho dấu chấm hỏi trong nhóm các con số sau.

Câu số 9

Số nào sẽ là số thay cho dấu chấm hỏi?

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Sơ đồ mạch điện sao tam giác - giải thích chi tiết nhất

Leave a Reply