Trắc nghiệm tin học PowerPoint – đề 8 2022 | Mytranshop.com

Câu số 1

Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã

Câu số 2

Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím

Câu số 3

Muốn bật hoặc tắt thanh công cụ Drawing trên màn hình PowerPoint, người sử dụng phải

Câu số 4

Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Background -> Fill Effects ta chọn

Câu số 5

Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải

Câu số 7

Âm thanh đưa vào bài trình diễn

Câu số 8

Để các slide đều có tên của mình khi trình chiếu ta vào chọn? (sau đó gõ vào Footer)

Câu số 9

Muốn xoá đi một cột bảng biểu trong Slide hiện hành ta thực hiện lệnh:

Câu số 10

Để gõ tiêu đề, đánh số trang trong các slide, khai báo ngày tháng ….. ta thực lệnh nào sau đây?

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Đại Hưng Sport-Cửa hàng quần áo, phụ kiện thể thao, Quận 10 2022 | Mytranshop.com

Leave a Comment