Truyền tin qua xináp, trắc nghiệm sinh học lớp 11 2022 | Mytranshop.com

Truyền tin qua xinap

1. Khái niệm xináp

– Xináp là diện tiếp xúc giữa bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa bào thần kinh tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến…

– Có 2 loại xináp: xináp hóa học và xináp điện.

2. Cấu tạo xináp hóa học

– Chùy xináp gồm: Ti thể, túi chứa chất trung gian hóa học và màng trước xi náp.

– Khe xináp.

– Màng sau xináp và thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học.

– Mỗi xináp chỉ chứa một loại chất trung gian hóa học.

– Chất trung gian hóa học phổ biến ở động vật là axetincolin và noradrenalin.

3. Quá trình truyền tin qua xináp

Quá trình truyền tin qua xináp gồm 3 giai đoạn:

 

– Xung thần kinh lan truyền đến chùy xi náp và làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.

– Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xi náp đến màng sau.

 Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động hình thành lan truyền đi tiếp.

Xem video cơ chế truyền tin qua xinap hóa học tại đây:

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Mẫu biệt thự 1 tầng mái thái có sân vườn đẹp tại Hải Dương 2022 | Mytranshop.com

Leave a Comment