Từ ngôn ngữ chung đến ngôn ngữ cá nhân, trắc nghiệm ngữ văn lớp 11 2022 | Mytranshop.com

1. Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội

Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng xã hội dùng để giao tiếp: biểu hiện, lĩnh hội.

Mỗi cá nhân phải tích lũy và biết sử dụng ngôn ngữ chung của cộng đồng xã hội.

a. Tính chung của ngôn ngữ

Bao gồm:

+ Các âm ( Nguyên âm, phụ âm )

+ Các thanh ( Huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã, ngang).

+ Các tiếng (Âm tiết ).

+ Các ngữ cố định (thành ngữ, quán ngữ)

b. Qui tắc chung, phương thức chung

+ Qui tắc cấu tạo các kiểu câu: Câu đơn, câu ghép, câu phức.

+ Phương thức chuyển nghĩa từ: Từ nghĩa gốc sang nghĩa bóng.

→ Tất cả được hình thành dần trong lịch sử phát triển của ngôn ngữ và cần được mỗi cá nhân tiếp nhận và tuân theo.

2. Lời nói –  sản phẩm của cá nhân

+ Giọng nói cá nhân: Mỗi người một vẻ riêng không ai giống ai.

+ Vốn từ ngữ cá nhân: Mỗi cá nhân ưa chuộng và quen dùng một những từ ngữ nhất định – phụ thuộc vào lứa tuổi, vốn sống, cá tính, nghề nghiệp, trình độ, môi trường địa phương …

+ Sự chuyển đổi, sáng tạo khi sử dụng từ ngữ quen thuộc: Mỗi cá nhân có sự chuyển đổi, sáng tạo trong nghĩa từ, trong sự kết hợp từ ngữ…

+ Việc tạo ra những từ mới.

+ Việc vận dụng linh hoạt sáng tạo quy tắc chung, phương thức chung.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Cập nhật 10 cách trị thâm mông tại nhà nhanh chóng hiệu quả nhất 2022 2022 | Mytranshop.com

→ Phong cách ngôn ngữ cá nhân.

→ Tóm lại:Ngôn ngữ là tài sản chung, là phương tiện giao tiếp chung của cả cộng đồng xã hội và còn là sản phẩm được cá nhân tạo ra trên cơ sở vận dụng các yếu tố chung và tuân thủ các yếu tố chung.

3. Quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân

Giữa ngôn ngữ chung của cộng đồng xã hội và lời nói cá nhân có mối quan hê 2 chiều:

+ Ngôn ngữ chung là cơ sở để mỗi cá nhân sản sinh ra những lời nói cụ thể của mình, đồng thời lĩnh hội lời nói của cá nhân khác. Muốn tạo ra lời nói cũng như khi nghe, khi đọc, mỗi cá nhân phải huy động các yếu tố ngôn ngữ chung và vận dụng các quy tắc hoặc các phương thức chung.

+ Lời nói cá nhân là thực tế sinh động,hiện thực hóa các yếu tố chung, những quy tắc và phương thức chung của ngôn ngữ.

→ Ngôn ngữ chung của xã hội là cơ sở để sản sinh và lĩnh hội lời nói cá nhân. Ngược lại lời nói cá nhân vừa có phần biểu hiện của ngôn ngữ chung ,vừa có những nét riêng biệt. Hơn nữa cá nhân có thể sáng tạo, góp phần làm biến đổi và phát triển ngôn ngữ chung.

Leave a Comment