Ứng động, trắc nghiệm sinh học lớp 11 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

ỨNG ĐỘNG

1. Khái niệm ứng động

– Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích không định hướng.

– Các loại ứng động: quang ứng động, hoá ứng động, nhiệt ứng động, điện ứng động, ứng động tổn thương…

2. Các kiểu ứng động

2.1. Ứng động sinh trưởng

–  Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa..) có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng của tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ…).

ứng động nở hoa

– Một số ví dụ về ứng động sinh trưởng:

+ Ứng động nở hoa: hoa Bồ công anh nở buổi sáng và đóng lại vào buổi tối.

+ Ứng động của lá: lá me, cỏ ba lá khép lại khi chiều tối.

2.2. Ứng động không sinh trưởng

– Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào thực vật.

– Ví dụ:

 

Xem video ứng động ở lá cây trinh nữ:

+ Ứng động sức trương: Lá cây hoa trinh nữ cụp lại do thay đổi sự trương nước của tế bào.

+ Ứng động tiếp xúc và hóa ứng động: vận động bắt mồi của cây gọng vó.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Top 13 loại mặt nạ se khít lỗ chân lông cho da nhờn hiệu quả 2022 | Mytranshop.com

Cây bắt mồi

3. Vai trò của ứng động

- Ứng động giúp cây thích nghi đa dạng với sự biến đổi của môi trường bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển.

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply