ADN và bản chất của gen, trắc nghiệm sinh học lớp 9 2022 | Mytranshop.com

I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

1.1. Thời gian và vị trí diễn ra

    Quá trình tổng hợp ADN diễn ra trong nhân tế bào tại NST ở trạng thái sợi mảnh duỗi xoắn trong kì trung gian của quá trình phân bào.

1.2. Diễn biến

– Khi bắt đầu quá trình tự nhân đôi, hai mạch ADN tách nhau theo chiều dọc.

– Các nuclêôtit của mạch khuôn liên kết với nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung để dần hình thành mạch mới. Hai mạch ADN mới được tổng hợp theo chiều ngược nhau.

→ Kết quả: Từ 1 phân tử ADN mẹ ban đầu hình thành nên 2 ADN con giống nhau và giống hệt ADN mẹ.

1.3. Những nguyên tắc trong quá trình tự nhân đôi của ADN

– Nguyên tắc bổ sung: Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ. Các nuclêôtit ở mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T hay ngược lại , G liên kết với X hay ngược lại.

– Nguyên tắc bán bảo toàn:
Trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Các công nghệ làm hồng nhũ hoa hiệu quả an toàn nhất 2022 | Mytranshop.com

Nguyên tắc bán bảo tồn trong nhân đôi ADN

II. Bản chất của gen

– Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.

– Gen cấu trúc là gen mang thông tin quy định cấu trúc của một loại prôtêin.

– Mỗi tế bào của một loài chứa nhiều gen. Trung bình mỗi gen gồm khoảng 600 đến 1500 cặp nuclêôtit có trình tự xác định.

III. Chức năng của ADN

– ADN là cấu trúc mang gen, các gen khác nhau được phân bố theo chiều dài của gen => ADN là nơi lưu trữ thông tin di truyền.

– ADN có khả năng tự nhân đôi => ADN thực hiện sự truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

=> ADN là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.

 

Leave a Comment