Trắc nghiệm tin học PowerPoint – đề 7 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

Câu số 1

Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và

Câu số 2

Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải

Câu số 3

Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó?

Câu số 4

Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để

Câu số 5

PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người dùng phải

Câu số 6

Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể

Câu số 7

Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta

Câu số 8

Chọn câu sai trong các câu sau:Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint

Câu số 9

Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint

Câu số 10

Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Đội Hình 4 4 2 Kim Cương Trong Bóng Đá Mạnh 2022 | Mytranshop.com

Leave a Reply