Chương Đông Nam Á thời phong kiến, trắc nghiệm lịch sử lớp 10, có đáp án và lời giải 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look: Bài tập lịch sử ôn luyện theo Level

Mục lục

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Triệu chứng, nguyên nhân, điều trị 2022 | Mytranshop.com

Lý thuyết lịch sử trọng tâm

Bài tập lịch sử ôn luyện theo Level

Đóng

Đóng

Preview

1. Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á - Đông Nam Á có điều kiện tự nhiên ưu đãi: gió mùa, thuận lợi cho sự phát triển của cây lúa nước và nhiều loại cây trồng khác. * Điều kiện ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á: - Đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng sử dụng đồ sắt. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính, nghề thủ công truyền thống phát triển như dệt, làm gốm, đúc đồng và rèn sắt. - Việc buôn bán đường biển rất phát đạt, một số thành thị - hải cảng đã ra đời như Óc Eo (An Giang, Việt Nam) Takôla (bán đảo Mã Lai)… - Do sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với việc các nước phát triển văn hóa cổ của mình. - Đó chính là điều kiện ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á. * Sự hình thành các vương quốc cổ:  - Khoảng 10 thế kỉ sau công nguyên hàng loạt các vương quốc nhỏ hình thành: Champa ở Trung Bộ Việt Nam. Phù Nam hạ lưu sông Mê Công, các vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam và đảo Inđônêxia. - Các quốc gia này tranh chấp lẫn nhau dẫn đến sự sụp đổ của các vương quốc cổ, từ đó hình thành  các quốc gia phong kiến hùng mạnh sau này. 2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á - Từ thế kỉ VII đến X, ở Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia phong kiến dân tộc như Vương quốc Campuchia của người Khơ-me, các vương quốc của người Môn và người Miến ở hạ lưu sông Mê Nam, người Inđônêxia ở đảo Xumatơra và Giava… - Từ khoảng nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII là thời kì phát triển nhất của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á: + Inđônêxia thống nhất và phát triển hùng mạnh dưới vương triều Môgiôpahít (1213 - 1527). + Trên bán đảo Đông Dương ngoài quốc gia Đại Việt, Chăm pa, vương quốc Campuchia từ thế kỉ IX cũng bước vào thời kì Ăngco huy hoàng. + Trên lưu vực sông Iraoađi từ giữa thế kỉ XI, mở đầu hình thành và phát triển của vương quốc Mianma. + Thế kỉ XIV thống nhất lập vương quốc Thái. + Giữa thế kỉ XIV vương quốc Lan Xang thành lập. - Biểu hiện sự phát triển thịnh đạt + Kinh tế, cung cấp một khối lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ công (vải, đồ sứ, chế phẩm kim khí..), nhất là sản vật thiên nhiên, nhiều lái buôn nhiều nước trên thế giới đến buôn bán. + Chính trị, tổ chức bộ máy chặt chẽ, kiện toàn từ trung ương đến địa phương. + Văn hóa, các dân tộc Đông Nam Á xây dựng được một nền văn hóa riêng của mình với những nét độc đáo. - Sau thế kỉ XVIII, Đông Nam Á cổ suy yếu nhưng xã hội phong kiến vẫn tồn tại. - Giữa thế kỉ XIX, bị phương Tây Xâm chiếm.  

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply