Hợp tác, liên kết để cùng phát triển, trắc nghiệm địa lý lớp 11 2022 | Mytranshop.com

I. Thị trường chung Châu Âu

1. Tự do lưu thông

– EU thiết lập thị trường chung Châu Âu từ 01/01/1993.

– Bốn mặt tự do lưu thông là:

+ Tự do di chuyển.

+ Tự do lưu thông dịch vụ.

+ Tự do lưu thông hàng hóa.

+ Tự do lưu thông tiền vốn.

– Ý nghĩa của tự do lưu thông:

+ Xóa bỏ những trở ngại trong phát triển kinh tế.

+ Thực hiện một chính sách thương mại với các nước ngoài liên minh Châu Âu.

+ Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU đối với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

 2. Euro (ơ-rô) – đồng tiền chung của EU.

– Đồng tiền chung ơ-rô được sử dụng từ năm 1999 đến nay ở EU.

– Lợi thế:

+ Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa châu Âu.

+ Thủ tiêu rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

+ Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

II. Hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ

1. Sản xuất máy bay E-bơt

– Trụ sở: Tu-lu-dơ (Pháp).

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Kỹ Thuật Chơi Trên Sân Bóng Đá Mini 5 Người Cần Biết 2022 | Mytranshop.com

– Cạnh tranh có hiệu quả với các hãng sản xuất máy bay hàng đầu của Hoa Kì.

2. Đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ

– Nối Anh và châu Âu lục địa, được hoàn thành năm 1994.

– Vận chuyển hàng hóa thuận lợi từ Anh sang lục địa Châu Âu và ngược lại.

III. Liên kết vùng Châu Âu (EUROREGION)

1. Khái niệm

 – Khái niệm: Liên kết vùng châu Âu là khu vực biên giới ở Châu Âu mà ở đó các hoạt động hợp tác, liên kết về các mặt giữa các nước khác nhau được thực hiện và đem lại lợi ích cho các thành viên tham gia.

 – Ý nghĩa:

+ Tăng cường liên kết và nhất thể hóa thể chế ở Châu Âu.

+ Tận dụng lợi thế của mỗi nước.

+ Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực biên giới.

2. Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ

– Vị trí: Khu vực biên giới ba nước Hà Lan, Đức, Bỉ.

– Lợi ích:

+ Có khoảng 30.000 người/ngày đi sang nước láng giềng làm việc.

+ Các trường Đại học tổ chức khóa đào tạo chung.

+ Các con đường xuyên biên giới được xây dựng.

Leave a Comment