Khái niệm về liên kết hóa học – Liên kết ion 2022 | Mytranshop.com

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP

1. Xác đinh phân tử có liên kết ion

Liên kết ion là liên kết được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu.

Liên kết ion chỉ được hình thành giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình.

2. Xác định phân tử có liên kết cộng hóa trị là sự dùng chung các electron, có sự xen phủ của 2 AO

Liên kết cộng hóa trị chỉ được hình thành giữa các nguyên tử giống nhau hoặc gần giống nhau về bản chất hóa học (thường xảy ra với các nguyên tố phi kim nhóm IV, V, VI và VII). Mỗi nguyên tử trong phân tử đều đạt được cấu hình bền 8 electron lớp ngoài cùng giống nguyên tử khí hiếm gần nhất.

3. Xác định phân tử có liên kết cho nhận

Nếu cặp electron chung chỉ do một nguyên tử đóng góp thì liên kết đó là liên kết cho nhận.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  3 cách ăn bí xanh giảm cân nhanh mà rẻ 2022 | Mytranshop.com

Leave a Comment