Phân bón hóa học, trắc nghiệm hóa học lớp 11 2022 | Mytranshop.com

PHÂN BÓN HÓA HỌC

A. Lý thuyết

Phân bón hoá học: là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng.

– Có 3 loại chính: phân đạm, phân lân và phân kali.

I. Phân đạm:

– Cung cấp N hoá hợp dưới dạng NO3-, NH4+

– Kích thích quá trình sinh trưởng, làm tăng tỉ lệ protein thực vật → Cây trồng phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ, quả.

– Độ dinh dưỡng được đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng của ngtố N

Phân đạm Amoni Nitrat Ure
Thành phần hóa học Muối amoni: NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4,… NaNO3, Ca(NO3)2,… (NH2)2CO
Điều chế NH3 tác dụng với axit tương ứng Axit nitric và muối cacbonat CO2 + 2NH3 → (NH2)2CO + H2O
Dạng ion mà cây trồng hấp thụ NH4+ NO3- NH4+

 

II. Phân lân:

– Cung cấp P cho cây dưới dạng ion PO4 3-

– Tăng quá trình sinh hoá, trao đổi chất, trao đổi năng lượng của cây.

– Đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng P2O5.

 

III. Phân kali:

– Cung cấp kali dưới dạng ion K+.

– Tăng cường tạo ra đường, bột, xơ, dầu à tăng khả năng chống rét, chống bệnh và chịu hạn cho cây.

– Đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng K2O

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Biện pháp tổ chức thi công là gì? Tất tần tật những điều bạn nên biết 2022 | Mytranshop.com

IV. Phân hỗn hợp và phân phức hợp:

– Phân hỗn hợp: N,K,P

– Phức hợp: Amophot: NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

V. Phân vi lượng:

– Cung cấp các nguyên tố: Bo, Mg, Zn, Cu, Mo… ở dạng hợp chất.

– Cây trồng chỉ cần 1 lượng nhỏ nên các nguyên tố trên đóng vai trò là vitamin cho thực vật.

B. Bài tập

* Chú ý:

– Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng %N

– Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng %P2O5 tương ứng với lượng Photpho có trong thành phần.

– Độ dinh dưỡng của phân Kali được đánh giá bằng hàm lượng %K2O tương ứng với lượng Kali có trong thành phần.

VD: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là

A. 48,52%.                 B. 42,25%.                 C. 39,76%.                 D. 45,75%.

Lời giải: 

Giả sử khối lượng phân supephotphat kép đó là 100 gam. ⇒ m_{Ca(H_2PO_4)_2}= 69,62 gam.

⇒ n_{P_2O_5} = n_{Ca(H_2PO_4)_2} = 69,62234 ⇒ m_{P_2O_5} ≈ 42,25 gam ⇒ %P2O5 = 42,25%

Leave a Comment