Phương pháp giải bài tập Polime , trắc nghiệm hóa học lớp 12 2022 | Mytranshop.com

Bài tập về polime là dạng bài tập đơn giản. Phương pháp giải bài tập chủ yếu là viết  phương trình hoặc lập sơ đồ phản ứng. Từ đó tính toán theo phương trình hoặc sơ đồ phản ứng để suy ra kết quả mà đề bài yêu cầu.

Dạng 1: Tính số mắt xích hoặc xác định cấu  tạo mắt xích của polime

Ví dụ 1: Polime X có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là  35000.Công thức một mắt xích của X là:

A. -CH2-CHCl-        B. -CH=CHCl-            C. -CCl=CCl-           D. -CHCl-CHCl-

Lời giải: 

Khối lượng của một mắt xích của polime là: 35000560=62,5

Vậy công thức của một mắt xích là -CH2-CHCl-

Chọn đáp án A.

Dạng 2: Phản ứng clo hóa

Ví dụ 2: Tiến hành clo hóa poli ( vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. Trong X có chứa 66,18% clo theo khối lượng. Vậy trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được với một phân tử Clo?

A. 1                      B. 2                 C. 3                      D. 4

Lời giải: 

Đặt a là số mắt xích -CH2CHCl- hay C2H3Cl- tham gia phản ứng với 1 phân tử Cl2. Do phân tử PVC không có liên kết bội nên chỉ phản ứng thế với Cl2. 

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Top 4 mẫu nhà 2 tầng 5x16m 3 phòng ngủ đẹp hiện đại tiện nghi - 2022 | Mytranshop.com

C2aH3aCla + Cl2 → C2aH3a-1Cla+1 + HCl

%Cl=35,5.(a+1)24a+3a-1+ 35,5.(a+1)=66,18100⇒a=2

Chọn đáp án B

Dạng 3: Phản ứng thủy phân

Ví dụ 3: Thủy phân  1250 gam protein X thu được  425 gam Alanin. Nếu phân  tử khối của X là 100000đvC thì số mắt xích Alanin có trong X là:

A. 453         B. 382             C. 328             D. 479

Lời giải: 

khối lượng alanin có trong X là: mAla=100000.4251250=34000 gam⇒ số mắt xích Ala có trong X là: 3400089=382

Chọn đáp án B

Dạng 4: Điều chế polime

Chú ý về hiệu suất phản ứng

Leave a Comment