Quá trình dựng nước và giữ nước, trắc nghiệm lịch sử lớp 10 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

Thời kì dựng nước VII TCN - II TCN (Từ I -X bị phong kiến phương bắc đô hộ - Bắc Thuộc)

- Thế kỉ VII TCN - II TCN nhà nước Văn Lang - Âu Lạc thành lập ở bắc bộ

Bộ máy nhà nước quân chủ còn sơ khai.

- Thế kỉ II TCN  ở Nam trung bộ làm ấp Chăm Pa ra đời.

- Thế kỉ I TCN quốc gia Phù nam ra đời ở tây nam bộ

- Nông nghiệp trồng lúa nước.

- TCN dệp, gốm, làm đồ trang sức.

- ĐS vật chất đạm bạc, giản dị, thích ứng với tự nhiên.

- Tín ngưỡng: Đa phần.

- Đời sống tinh thần phong phú, đa dạng, chất phác, nguyên sơ.

- Giáo dục từ 1070 được tôn vinh, ngày càng phát triển. 

- Quan hệ vua tôi  gần gũi hòa dịu

- Giai đoạn đầu của, thời kì phong kiến độc lập X - XV, giai đoạn đất nước bị chia cắt XVI - XVIII

TCN nhà nước quân chủ phong kiến ra đời đến thế kỉ XV hoàn chỉnh bộ máy Nhà nước từ trung ương đến địa phương..

- Chiến tranh phong kiến khiến đất nước chia cắt làm 2 miền: Đằng trong đằng ngoài với 2 chính quyền riêng.

Nền quân chủ không còn vững chắc như trước

- NN: nhà nước quan tâm đến sản xuất nông nghiệp.

- TCN - TN phát triển

- Đời sống kinh tế của nhân dân được ổn định

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Đột biến cấu trúc NST, trắc nghiệm sinh học lớp 12 2022 | Mytranshop.com

- Thế kỉ XVII kinh tế phục hồi.

+ NN: ổn định và phát triển nhất là ở đằng trong.

+ Kinh tế hàng hóa phát triển mạnh giao lưu với nước ngoài mở rộng tạo điều kiện cho các đô thị hình thành, hứng khởi.

- Nho giáo phật giáo thịnh hành. Nho giáo ngày càng được đề cao.

- Văn hóa chịu ảnh hưởng các yếu tố bên ngoài song vẫn mang đậm đà bản sắc dân tộc .

- Nho giáo suy thoái, phật giáo được phục hồi. Đạo thiên chúa được truyền bá.

- Văn hóa tín ngưỡng dân gian nở rộ.

- Giáo dục tiếp tục phát triển song chất lượng suy giảm. 

- Quan hệ xã hội chưa phát triển thành mâu thuẫn đối kháng

- Giữa thế kỉ XVIII chế độ phong kiến ở hai Đàng khủng khoảng, phong trào nông dân bùng nổ, tiêu biểu là phong trào công nhân Tây Sơn.

Việt nam giữa đầu thế kỉ XIX

- 1820 Nhà Nguyễn thành lập duy trì bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến, Song nền quân chủ phong kiến đã bước vào khủng hoảng suy vong.

- Chính sách đóng cửa của nhà Nguyễn đã hạn chế sự phát triển của nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam trở nên lạc hậu, kém phát triển.

- Nho giáo được độc tôn.

- Văn hóa giáo dục có những đóng góp đáng kể.

- Sự cách biệt giữa các giai cấp càng lớn, mâu thuẫn xã hội tăng cao phong trào đấu tranh liên tục bùng nổ.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Bản vẽ cơ khí là gì và những điều cần biết 2022 | Mytranshop.com
See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply