Trắc nghiệm tin học đại cương – đề 2 2022 | Mytranshop.com

Câu số 1

Con người lưu trữ dữ liệu thông qua việc sử dụng các chữ cái, chữ số và các ký tự toán học, đó là quá trình:

Câu số 2

Hiện nay nhiều nước trong đó có Việt Nam sử dụng bộ mã truyền tin tiêu chuẩn của Hoa Kỳ với tên gọi là:

Câu số 3

Bảng liệt kê tất cả các đối tượng của một ngôn ngữ với các giá trị mã hóa gán cho nó được gọi là:

Câu số 4

Máy vi tính là hệ thống thiết bị điện tử được lắp ráp bởi các linh kiện điện tử và mạch vi xử lý. Nhìn bề ngoài máy tính bao gồm các bộ phận nào sau đây:

A.

Màn hình, Case (CPU, Mainboard, HDD).

B.

Bàn phím, Chuột, Máy in.

C.

Màn hình, Case (CPU, Mainboard, HDD) và Bàn phím, Chuột, Máy in.

Câu số 5

Bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM được viết tắc từ:

Câu số 6

ROM (Read Only Memory) là:

Câu số 7

Tác dụng của bộ nhớ truy nhập trực tiếp là:

Câu số 8

Trong các máy vi tính bộ nhớ ngoài thường bao gồm.

Câu số 9

Khi tiến hành lệnh Format có đi kèm theo tham số hệ thống /S (System) thì quá trình Format sẽ còn thực hiện chép vào đĩa các File nào sau đây:

Câu số 10

Các thiết bị vào dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý, thiết bị vào thông dụng nhất hiện nay là:

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Thiết kế nhà ống 1 tầng giá rẻ 350 triệu tại Lạng Sơn 2022 | Mytranshop.com

Leave a Comment