Trung Quốc, trắc nghiệm lịch sử lớp 11 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

I. Trung Quốc bị các đế quốc xâm lược (giảm tải)

- Nguyên nhân Trung Quốc bị xâm lược

+ Thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX các nước tư bản phương tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới.

+ Trung Quốc là một thị trường lớn, béo bở, ché độ phong kiến đang suy yếu -> trở thành đối tượng xâm lược của nhiều đế quốc.

- Quá trình đế quốc xâm lược Trung Quốc.

+ Thế kỉ XVIII, các nước đế quốc dùng mọi thủ đoạn, tìm cách ép chính quyền Mãn Thanh phải mở cửa, cắt đất.

+ Đi đầu là thực dân Anh, chúng đã buộc nhà Thanh phải kí hiệp ước Nam Kinh năm 1842, chấp nhận các điều khoản thiệt thòi.

- Đi sau Anh, các nước khác đua nhau xâu xe Trung Quốc: Đức chiếm Sơn Đông, Anh chiếm châu thổ sông Dương Tử, Pháp chiếm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Nga – Nhật Bản chiếm vùng Đông Bắc.

- Hậu quả: Xã hội Trung Quốc nổi lên 2 mâu thuẫn cơ bản: nhân dân Trung Quốc với đế quốc, nông dân với phong kiến-> phong trào đấu tranh chống phong kiến đế quốc.

II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

Nội dung

Khởi nghĩa Thái bình

Thiên quốc

Phong trào Duy tân

Phong trào Nghĩa Hòa đoàn

Diễn biến chính

Bùng nổ ngày 1/1/1851 tại Kim Điền (Quảng Tây) –lan rộng khắp cả nước –> bị phong kiến đàn áp –> năm 1864

Năm 1898 diễn ra cuộc vận động Duy tân, tiến hành cải cách cứu vãn tình thế

Năm 1899 bùng nổ ở Sơn Đông lan sang Trực Lệ, Sơn Tây, tấn công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh, bị liên quân 8 nước đế quốc tấn công –> thất bại

Lãnh đạo

Hồng Tú Toàn

Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu

 

Lực lượng

Nông dân

Quan lại, sĩ phu tiến bộ, vua Quang Tự

Nông dân

Tính chất – ý nghĩa

Là cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại chống phong kiến làm lung lay triều đình phong kiến Mãn Thanh

Cải cách dân chủ, tư sản, khởi xướng khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc

Phong trào yêu nước chống đế quốc. Giáng một đòn mạnh vào đế quốc.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Gợi ý các tư thế chụp ảnh với hoa sen siêu đẹp 2022 | Mytranshop.com

- Nguyên nhân thất bại

+ Chưa có tổ chức lãnh đạo

+ Do sự bảo thủ, hèn nhát của triều đình phong kiến.

+ Do phong kiến và đế quốc câu kết đàn áp.

 III. Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi 1911

* Tôn Trung Sơn và Đồng minh hội

- Tông Trung Sơn là một trí thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản

- Tháng 8/1905 Tôn Trung Sơn tập hợp giai cấp tư sản Trung Quốc thành lập Đồng minh hôi – chính Đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc.

- Cương lĩnh chính trị: Theo chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn

- Mục tiêu: Đánh đổ Mãn Thanh thành lập dân quốc, bình quân địa quyền.

 * Cách mạng Tân Hợi

 - Nguyên nhân:

+ Nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc, phong kiến.

+ Ngòi nổ của cách mạng là do nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho đế quốc –> phong trào “giữ đường” bùng nổ, nhân cơ hội đó Đồng minh hội phát động đấu tranh.

- Diễn biến:

+ Khởi nghĩa bùng nổ ở Vũ Xương 10/10/1911 –> lan rộng khắp miền Nam, miền Trung.

+ Ngày 29/12/1911 Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống lâm thời, tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc.

 + Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản  thương lượng với nhà Thanh, đế quốc can thiệp.

- Kết quả: Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải làm Tổng thống.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ Aerobic Cá heo Trần Hưng Đạo, Bình Dương 2022 | Mytranshop.com

- Tính chất – ý nghĩa:

+ Cách mạng mang tính chất cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

+ Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng đến Châu Á.

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply