Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên, trắc nghiệm địa lý lớp 12 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

1. Khái quát chung

a) Vị  trí địa lí và lãnh thổ

- Tây Nguyên bao gồm có 5 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lak, Đăk Nông Và Lâm Đồng.

- Tiếp giáp: DHNTB, Đông Nam Bộ,  Campuchia và Lào. Đây là vùng duy nhất ở nước ta không giáp biển.

=> Thuận lợi giao lưu liên hệ với các vùng có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng và xây dựng kinh tế.

b) Các thế mạnh và hạn chế của vùng: (Giảm tải)

2. Phát triển cây công nghiệp lâu năm:

- Là vùng có nhiều tiềm năng phát triển cây công nghiệp

+ Khí hậu có tính chất cận xích đạo, nóng quanh năm.

+ Có các cao nguyên xếp tầng đất đỏ ba dan.

+ Thu hút được nhiều lao động, cơ sở chế biến được cải thiện.

Khó khăn: thiếu nước trong mùa khô; sự đắp đổi giữa mùa mưa và mùa khô làm cho tăng nguy cơ xói mòn đất; các vườn cây già cỗi cho năng suất thấp; thị trường biến động...

- Hiện trạng sản xuất và phân bố:

+ Là vùng trồng cà phê lớn nhất nước ta.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Trắc nghiệm tin học Excel - đề 12 2022 | Mytranshop.com

+ Chè

+ Cao su

- Ý nghĩa: thu hút lao động từ các vùng khác đến góp phần phân bố lại dân cư trên phạm vi cả nước; tạo ra tập quán sản xuất mới cho đồng bào...

- Giải pháp: SGK

3. Khai thác và chế biến lâm sản

* Hiện trạng

- Là vùng giàu có về tài nguyên rừng so với các vùng khác trên cả nước

- Nạn phá rừng ngày càng gia tăng làm cho TN rừng bị suy thoái.

* Hậu quả

- Giảm sút nhanh lớp phủ rừng và trữ  lượng gỗ

- Đe dọa môi trường sống của các loài động vật

- Hạ mức nước ngầm vào mùa khô

* Biện pháp : khai thác hợp lí tài nguyên rừng.

4. Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi

* Ý nghĩa:

- Phát triển ngành công nghiệp năng lượng.

- Đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho các nhà máy luyện nhôm

- Cung cấp nước tưới vào mùa khô, tiêu nước vào màu mưa

- Phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản

* Điều kiện phát triển: Vùng có tiềm năng thủy điện lớn thứ 2 cả nước gắn với hệ thống sông Đồng Nai.

* Hiện trạng: Vùng đã hình thành các bậc thang thủy điện trên các sông.

 

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply