Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 2022 | Mytranshop.com

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

 – Nửa đầu thế kỉ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ Đại Tây Dương (1,3 triệu người).

– Giữa thế kỉ XVIII, nền công thương nghiệp TBCN ở đây phát triển.

– Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.

– Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

– Sau sự kiện chè Bô-xtơn, nguy cơ cuộc chiến đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9/1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.

– Tháng 5/1775 Đại hội lục địa lần lần thứ hai được triệu tập.

+ Quyết định xây dựng quân đội lục địa.

+ Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội.

+ Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập (4/7/1776), tuyên bố thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.

– 17/10/1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.

– Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

– Theo hòa ước Vécxai (9/1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Đau Lưng Sau Sinh Mổ, Thường Và Cách Điều Trị 2022 | Mytranshop.com

– 1787 thông qua hiến pháp củng cố vị trí nhà nước Mĩ.

– Ý nghĩa

+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mĩ.

+ Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ – Latinh.

 

Leave a Comment