Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, trắc nghiệm địa lý lớp 12 2022 | Mytranshop.com

1. Nền nông nghiệp nhiệt đới

a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới (thuận lợi, khó khăn)

–  Thuận lợi:

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa rõ rệt, cho phép:

. Đa dạng hóa cơ cấu mùa vụ, cơ cấu sản phẩm nông nghiệp.

. Áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, đa dạng cơ cấu mùa vụ.

+ Sự phân hóa địa hình và đất trồng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

 – Khó khăn:

+ Nhiều thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh…

+ Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa làm tăng tính bấp bênh vốn có trong nông nghiệp.

 b. Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới

– Các tập đoàn cây trồng và vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái

– Cơ cấu mùa vụ có nhiều thay đổi.

– Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, công nghiệp chế biến.

– Đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu các sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới.

2. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới 

– Nền nông nghiệp nước ta hiện nay tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Mẹ uống chè vằng con có bị mất ngủ hay không? 2022 | Mytranshop.com

–  Đặc điểm chính của nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa:

+ Nền nông nghiệp cổ truyền: có quy mô sản xuất nhỏ, sử dụng chủ yếu công cụ thủ công, năng suất lao động thấp, sản xuất chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, phân bố phổ biến ở nhiều vùng.

+ Nền nông nghiệp hàng hóa: có quy mô sản xuất lớn, sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, sản xuất theo hướng thâm canh…, sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, phân bố ở những vùng có truyền thống sản xuất hàng hóa, gần đường giao thông và các thành phố lớn.

 3. Nền kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét

Leave a Comment