Giảm phân, trắc nghiệm sinh học lớp 10 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

3. Giảm phân

Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp.

* Đặc điểm của giảm phân:

+ Nhiễm sắc thể chỉ nhân đôi 1 lần ở kì trung gian.

+ Ở kì đầu của giảm phân I, có sự tiếp hợp và có thể xảy ra trao đổi chéo giữa 2 trong 4 cromatit không chị em

* Diễn biến của giảm phân.

 3.1. Giảm phân I

+ Kì đầu:

 - Có sự tiếp hợp của các NST kép theo từng cặp tương đồng.

 - Sau tiếp hợp NST dần co xoắn lại

 - Thoi vô sắc hình thành

 - Màng nhân và nhân con dần tiêu biến

+ Kì giữa:

- NST kép co xoắn cực đại

- Các NST tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

 + Kì sau: Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuyển theo thoi vô sắc đi về 2 cực của tế bào.

+ Kì cuối: Các NST kép đi về 2 cực của tế bào và dãn xoắn; Màng nhân và nhân con dần xuất hiện; Thoi phân bào tiêu biến. Tế bào chất phân chia tạo thành 2 tế bào con có số lượng NST kép giảm đi một nửa

3.2.Giảm phân II

Kì trung gian diễn ra rất nhanh không có sự nhân đôi của NST

+ Kì đầu:  NST co ngắn

+ Kì giữa: Các NST tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Đau Đầu Ngón Tay - Biểu Hiện Của Bệnh Gì? 2022 | Mytranshop.com

+Kì sau: Mỗi NST kép tách nhau ra đi về 2 cực của tế bào

+ Kì cuối: NST dãn xoắn;  Màng nhân và nhân con dần xuất hiện; Thoi phân bào tiêu biến

Tế bào chất phân chia tạo thành 2 tế bào con có số lượng NST đơn giảm đi một nửa

* Kết quả: Từ 1tế bào mẹ (2n) qua 2 lần phân bào liên tiếp tạo 4 tế bào con có bộ NST bằng một nửa tế bào mẹ.

*Ý nghĩa của giảm phân

+ Về mặt lí luận: Nhờ giảm phân, giao tử được tạo thành mang bộ NST đơn bội(n), thông qua thụ tinh mà bộ NST (2n) của loài được khôi phục.Sự kết hợp 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh mà bộ NST của loài sinh sản hữu tính được duy trì, ổn định qua các thế hệ cơ thể.

Sự trao đổi chéo đều của các cặp NST tương đồng ở kì đầu I và sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các NST ở kì sau I đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc, cấu trúc NST, cùng với sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong thụ tinh, tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau"tạo ra nhiều biến dị tổ hợp phong phú, làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá.

+ Về mặt thực tiễn: Sử dụng lai hữu tính giúp tạo ra nhiều biến dị tổ hợp phục vụ trong công tác chọn giống.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Uống Sữa Đặc Với Mật Ong 2022 | Mytranshop.com
See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply