Nitơ, trắc nghiệm hóa học lớp 11 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

NITƠ

Related image

I. Vị trí và cấu hình e nguyên tử:

- Cấu hình e của N: 1s22s22p3 có 5e ở lớp ngoài cùng.

- Vị trí của N trong BTH: Ô thứ 7, nhóm VA, chu kì 2

- Phân tử N gồm 2 nguyên tử N, liên kết với nhau bằng 3 liên kết cộng hóa trị không cực.

Image result for nitrogen

- CTCT: 

 

 Related image

 

 II. Tính chất vật lí

- Là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí, hóa lỏng ở -196oC.

- Nitơ ít tan trong nước,  hoá lỏng và hoá rắn ở nhiệt độ rất thấp.

- Không duy trì sự cháy và sự hô hấp.

III. Tính chất hoá học:

- Ở to thường N2 khá trơ về mặt hoá học.

- Ở to cao N2 trở  nên hoạt động.

- Các trạng thái oxi hoá: -3; 0; +1; +2; +3; +4; +5 .Tuỳ thuộc độ âm điện của chất p/ư mà N2 có thể thể hiện tính khử hay tính oxi hoá.

1. Tính oxi hoá:

a. Tác dụng với kim loại mạnh.(Li,Ca,Mg,Al.. tạo nitrua kim loại)

                0                   -3    

     6 Li + N2    →to  2 Li3N               

                0                -3                    

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Ăn sầu riêng có béo không? Cách ăn không gây béo 2022 | Mytranshop.com

     3 Mg + N2   →to   Mg3N2

b. Tác dụng với hiđrô: to cao,P cao, xt.

        o                       -3

      N2 + 3 H2  ⇔  2 NH3

2. Tính khử:

- Tác dụng với oxi : ở 3000OC hoặc hồ quang điện.

         O                                  +2

        N2 + O2         ⇔     2NO

- NO dễ dàng kết hợp với O2 tạo NO2 (màu nâu đỏ),

         2 NO  + O2 → 2 NO2

- Một số oxít khác của N: NO2, N2O3, N2O5 chúng không điều chế trực tiếp từ N và O.

* Kết luận: N2 thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tố có độ âm điện lớn hơn và thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tố độ âm điện nhỏ.

IV. Trạng thái thiên nhiên:

     Nitơ chiếm khoảng 78% khí quyển Trái Đất  và tồn tại dưới dạng phân tử N2 và là thành phần của mọi cơ thể sống.

V. Ứng dụng:  

     Phần lớn được dùng để tổng hợp amoniac từ đó sản xuất ra các loại phân đạm, axit nitric... Dùng làm môi trường trơ cho các ngành công nghiệp luyện kim; nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các các mẫu sinh học khác....

VI. Điều chế:

a. Trong công nghiệp: Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Image result for khí N2

b. Trong phòng thí nghiệm:

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Cỏ Sân Bóng Đá Ngoại Hạng Anh Airfibr Giảm Chấn Thương Hiệu Quả 2022 | Mytranshop.com

     NH4NO2   →   N2 + 2 H2O

    NH4Cl + NaNO2  → NaCl + N2 + 2H2O

 

 

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply