Saccarozơ, trắc nghiệm hóa học lớp 9 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look: A. LÝ THUYẾT

A. LÝ THUYẾT

I. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lý

– Công thức phân tử: C12H22O11. Phân tử khối 342 gam.

– Saccarozơ có nhiều loại thực vật như: mía, củ cải đường, thốt nốt,…

– Saccarozơ là chất rắn kết tinh không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước, nhất là nước nóng.

II. Tính chất hoá học

– Saccarozơ không có phản ứng tráng bạc, nhưng khi đun nóng dung dịch saccarozơ trong môi trường axit thì thu được dung dịch có phản ứng tráng bạc (do saccarozơ bị thủy phân tạo thành glucozơ)

⟹ Saccarozơ là thủy phân trong môi trường axit hoặc khi có enzim

C12H22O11 (saccarozơ)  + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

III. Ứng dụng

Saccarozơ dùng làm thức ăn cho người, là nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm là nguyên liệu để pha chế thuốc.

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Viết phương trình hoá học thực hiện các chuyển đổi hoá học sau, ghi rõ điều kiện của phản ứng :

Saccarozơ → glucozơ → rượu etylic → axit axetic.

Giải:

C12H22O11 (saccarozơ)  + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

C6H12O6  xrightarrow{men}  2C2H5OH  +  2CO2↑

CH3CH2OH  + O2  xrightarrow{men} CH3COOH  +  2H2O

2. Muốn có 2631,5 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thủy phân là bao nhiêu?

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Phương pháp detox giảm cân và những thông tin cần biết 2022 | Mytranshop.com

Giải:

1 mol C12H22O11

1 mol C6H12O6 (glucozơ) 

342 gam

180 gam

frac{2631,5.342}{180},=,4999,85,gam

2631,5 gam

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply