Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề 2022 | Mytranshop.com

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9411:2012

NHÀ Ở LIÊN KẾ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Row homes – Design requirements

Lời nói đầu

TCVN 9411 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 353 : 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ- CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9411 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Thành thị và Nông thôn soạn, Bộ Xây dựng yêu cầu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Kỹ thuật công bố.

TCVN 9411:2012

NHÀ Ở LIÊN KẾ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Row homes – Design requirements

1. Phạm vi vận dụng

Tiêu chuẩn này vận dụng để thiết kế những nhà ở riêng lẻ được xây dựng thành dãy mang sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế tỉnh thành.

2. Tài liệu viện dẫn

Những tài liệu viện dẫn sau rất cấp thiết cho việc vận dụng tiêu chuẩn này. Đối với những tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì vận dụng phiên bản được nêu. Đối với những tài liệu viện dẫn ko ghi năm công bố thì vận dụng phiên bản mới nhất, bao gồm những sửa đổi, bổ sung (nếu mang).

TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế;

TCVN 4474, Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 4513, Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 4605, Kỹ thuật nhiệt – Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 5687 : 2010, Thông gió – Điều hoà ko khí – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 7447, Hệ thống lắp đặt điện của những toà nhà;

TCVN 9385 : 20121) , Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

TCXD 16 : 19861), Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng;

TCXD 29 : 19911), Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCXDVN 264 : 20021), Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo ngư­ời tật nguyền tiếp cận sử dụng;

1) TCVN sắp ban hành

1) Những TCXD và TCXDVN đang được chuyển đổi

3. Thuật ngữ và khái niệm

Trong tiêu chuẩn này, sử dụng những thuật ngữ và khái niệm sau:

Nhà ở riêng lẻ

Công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở, thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật kể cả trường hợp xây dựng trên lô đất của dự án nhà ở.

Nhà ở liên kế

Loại nhà ở riêng lẻ của những hộ gia đình, cá nhân được xây dựng ngay tắp lự nhau, thông nhiều tầng được xây dựng sát nhau thành dãy trong những lô đất nằm ngay tắp lự nhau và mang chiều rộng nhỏ hơn so với chiều sâu (chiều dài) của nhà, cùng sử dụng chung một hệ thống hạ tầng của khu vực tỉnh thành.

Nhà ở liên kế mặt phố (nhà phố)

Loại nhà ở liên kế, được xây dựng trên những trục đường phố, khu vực thương nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch đã được duyệt. Nhà liên kế mặt phố ngoài chức năng để ở còn sử dụng làm shop kinh doanh, dịch vụ văn phòng, nhà trọ, khách sạn, cơ sở gia công nhỏ và những dịch vụ khác.

Nhà ở liên kế mang sân vườn

Loại nhà ở liên kế, phía trước hoặc phía sau nhà mang một khoảng sân vườn nằm trong khuôn viên của mỗi nhà và kích thước được lấy thống nhất cả dãy theo quy hoạch khía cạnh của khu vực.

Chỉ giới đường đỏ

Đường ranh giới phân định giữa lô đất để xây dựng thuộc quyền sử dụng của chủ sở hữu và phần đất được được dành cho đường liên lạc hoặc những công trình kỹ thuật hạ tầng.

Chỉ giới xây dựng công trình

Ranh giới xác định giới hạn cho phép xây dựng nhà trên lô đất.

4. Quy định chung

 1. Nhà ở liên kế được xây dựng theo quy hoạch chung tại những tuyến đường trong tỉnh thành hoặc ngoại vi. Việc thiết kế và xây dựng phải tuân thủ theo thiết kế và quy định về kiến trúc tỉnh thành được duyệt đối với nhà ở riêng lẻ.
 2. Lúc thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà liên kế hai bên tuyến đường tỉnh thành phải kết hợp với tổng thể kiến trúc tuyến phố và phải đảm bảo mỹ quan riêng của công trình.
 3. Lúc thiết kế mặt đứng cho một dãy nhà ở liên kế mặt phố cần đảm bảo những nguyên tắc sau :
 • Mang số tầng và cao độ những tầng như nhau trong một dãy nhà;
 • Mang hình thức kiến trúc hài hoà và mái đồng nhất trong một khu vực;
 • Mang màu sắc chung cho một dãy nhà;
 • Thống nhất khoảng lùi và hình thức hàng rào cho một dãy nhà;
 • Mang hệ thống kỹ thuật hạ tầng thống nhất;
 • Chiều dài của một dãy nhà ở liên kế ko to hơn 60 m. Trong một đoạn phố mang thể mang nhiều dãy nhà khác nhau.
 • Giữa những dãy nhà phải sắp xếp đường liên lạc với chiều rộng ko nhỏ hơn 4,0 m.
  1. Nhà ở liên kế mặt phố xây dựng mới ko song song thì những nhà xây sau phải tuân thủ quy hoạch khía cạnh được duyệt và thống nhất với những nhà xây trước về cao độ nền, độ cao tầng 1 (tầng trệt), cao độ ban công, cao độ và độ vươn của ô văng, màu sắc hoàn thiện…
  2. Những khu vực sau đây trong tỉnh thành ko cho phép xây nhà ở liên kế:
 • Trong những khuôn viên, trên những tuyến đường, đoạn đường đã được quy định trong quy hoạch khía cạnh là vi la;
 • Những khu vực đã mang quy hoạch ổn định; nếu xây dựng nhà ở liên kế phải được cấp mang thẩm quyền phê duyệt;
 • Trong khuôn viên mang những công trình công cùng như trụ sở cơ quan, những công trình thương nghiệp, dịch vụ, những cơ sở gia công;
 • Trên những tuyến đường, đoạn đường, những khu vực được xác định là đối tượng bảo tồn kiến trúc và phong cảnh tỉnh thành.
  1. Nhà ở liên kế mặt phố được phép mang chung hoặc ko mang chung phòng ban kết cấu (móng, cột, tường, sàn, mái hoặc những kết cấu giáp lai khác của hai nhà ngay tắp lự kề).
 • Trường hợp tường chung thì hệ thống kết cấu dầm sàn, cột hoặc bất kỳ một phòng ban nào của ngôi nhà ko được xây dựng quá tim tường chung. Chiều dày tường chung ko nhỏ hơn 0,2 m;
 • Trường hợp mang tường riêng thì chỉ được phép xây dựng trong ranh giới mang chủ quyền hoặc quyền sử dụng đất.
  1. Nhà ở liên kế mang sân vườn thì kích thước tối thiểu (tính từ mặt nhà tới chỉ giới đường đỏ) của sân trước là 2,4 m và thống nhất theo quy hoạch khía cạnh được duyệt. Trường hợp mang thêm sân sau thì kích thước tối thiểu của sân sau là 2,0 m.
  2. Thiết kế nhà ở liên kế phải đảm bảo những quy định khác liên quan như an toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường, liên lạc,…

5. Yêu cầu về quy hoạch

 1. Yêu cầu về lô đất xây dựng
 1. Lô đất xây dựng nhà ở liên kế mang chiều rộng ko nhỏ hơn 4,5 m và không gian ko nhỏ hơn 45 m2. Tùy thuộc không gian lô đất xây dựng, mật độ xây dựng nhà ở liên kế được lấy theo quy định về quy hoạch xây dựng [1].

CHÚ THÍCH:

 1. Nhà ở liên kế xây dựng trong những dự án phải đảm bảo không gian xây dựng ko nhỏ hơn 50 m2 và mang chiều rộng mặt tiền ko nhỏ hơn 5 m.
 2. Trường hợp sau lúc phóng thích mặt bằng hay nâng cấp cải tạo công trình, không gian còn lại nhỏ hơn 15 m2, chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3,0 m thì ko được phép xây dựng.
 1. Nhà liên kế mặt phố sâu trên 18 m phải mang giải pháp kiến trúc tạo ko gian đảm bảo thông gió và chiếu sáng.

CHÚ THÍCH: Mang thể sắp xếp sân trống, giếng trời, mái sáng và lỗ thoáng trên khối cầu thang để chiếu sáng và thông gió.

 1. Yêu cầu về khoảng lùi
 1. Nhà ở liên kế phải xây dựng tuân theo chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ.
 2. Khoảng lùi tối thiểu của mặt tiền tài nhà ở liên kế so với chỉ giới đường đỏ phụ thuộc chiều cao công trình và chiều rộng của lộ giới, được lấy theo quy định về quy hoạch xây dựng [1].
 3. Nhà ở liên kế được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ hoặc mang khoảng lùi tuỳ theo quy hoạch cụ thể của từng tuyến đường phố (xem Hình 1a). Trong trường hợp xây lùi hơn so với chỉ giới đường đỏ thì phần không gian nằm trong khoảng lùi này thuộc quyền sử dụng của chủ sở hữu. Dọc theo chỉ giới đường đỏ của ngôi nhà được phép làm hàng rào (xem Hình 1b).
 4. Mặt tiền nhà liên kế mặt phố mang sân vườn phải lùi vào một khoảng tối thiểu là 2,4 m so với chỉ giới xây dựng (xem Hình 1c).

Đơn vị tính bằng milimét

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

a) Nhà liên kế mặt phố sau tuyến phố

b) Nhà liên kế mặt phố sau hàng rào

c) Nhà liên kế mặt phố mang sân vườn

Hình 1 – Quy định về khoảng lùi của nhà liên kế mặt phố

 1. Yêu cầu về tầm nhìn

Để đảm bảo an toàn và tầm nhìn cho những phương tiện liên lạc lúc lưu thông trên đường phố, những ngôi nhà ở góc đường phải được cắt vát theo quy định trong Bảng 1 (xem Hình 2).

Bảng 1 – Kích thước vạt góc tính từ điểm giao nhau với những lộ giới

Kích thước tính bằng mét

Góc cắt giao nhau với lộ giới

Kích thước vạt góc

8,0 x 8,0

 • To hơn hoặc bằng 450

5,0 x 5,0

4,0 x 4,0

 • Nhỏ hơn hoặc bằng 1350

3,0 x 3,0

2,0 x 2,0

Đơn vị tính bằng milimét

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

a) Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau với lộ giới nhỏ hơn 450

b) Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau với lộ giới to hơn hoặc bằng 450

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

c) Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau với lộ giới bằng 900

d) Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau với lộ giới nhỏ hơn hoặc bằng 1350

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

e) Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau với lộ giới to hơn 1350

Hình 2 – Quy định về kích thước vạt góc

 1. Yêu cầu về khoảng cách và quan hệ với công trình ngoại trừ
 1. Khoảng cách giữa hai đầu hồi của hai dãy nhà liên kế ko nhỏ hơn 4,0 m. Những cánh cửa ở độ cao từ mặt hè tới 2,5 m lúc mở ra ko được vượt quá chỉ giới đường đỏ.
 2. Khoảng cách giữa hai mặt tiền tài hai dãy nhà liên kế mặt phố từ 8,0 m tới 12,0 m. Phần đất trống giữa hai dãy nhà ko được xây chen bất cứ công trình nào. Mặt bên của nhà liên kế mặt phố tiếp giáp với phần đất trống được mở cửa sổ và ban công.
 3. Trường hợp hai dãy nhà ở liên kế quay lưng vào nhau phải đảm bảo khoảng cách ko nhỏ hơn 2,0 m (ngoài chỉ giới xây dựng) để sắp xếp đường ống kỹ thuật dọc theo nhà. Mặt sau của hai dãy nhà liên kế được phép mở cửa đi, cửa sổ và cửa thông gió ở độ cao trên 2,0 m so với sàn nhà. Ranh giới giữa hai dãy nhà nếu cấp thiết mang thể xây tường kín cao trên 2,0 m.
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Chạy Bộ Có To Mông Không? Kỹ Thuật Chạy Bộ Giúp To Mông 2022 | Mytranshop.com

CHÚ THÍCH: Nếu mang sân sau thì ko cần mang khoảng cách trên.

 1. Khoảng cách từ những phòng ban kiến trúc tới hệ thống kỹ thuật hạ tầng và cây xanh tỉnh thành:
  1. Khoảng cách từ những phòng ban kiến trúc tới những đường dây điện sắp nhất:
  2. Theo mặt phẳng nằm ngang:
 • Tới đường dây cao thế: 4,0 m (từ mép ngoài cùng của kiến trúc);
 • Tới đường dây trung thế: 2,5 m (từ mép ngoài cùng của kiến trúc);
 • Tới đường dây hạ thế:
 • Từ cửa sổ: 0,75m;
 • Từ mép ngoài cùng của ban công: 1,0 m;
 • Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài cùng của kiến trúc tới cột điện: 0,75 m.
  1. Theo chiều đứng:
 • Khoảng cách thẳng đứng từ công trình tới dây điện dưới cùng phải đảm bảo:
 • Đối với điện áp tới 35KV: 3 m;
 • Đối với điện áp 66-100KV: 4 m;
 • Đối với điện áp 220 (230)KV: 5 m;
 • Trên mái nhà, trên ban công: 2,5m;
 • Trên cửa sổ: 0,5 m;
 • Dưới cửa sổ: 1,0 m;
 • Dưới ban công: 1,0 m.
  1. Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài cùng của phòng ban kiến trúc tới tuyến ống, cáp ngầm tỉnh thành:
 • Tới đường cáp ngầm: 1,0 m;
 • Tới mặt ống ngầm và hố ga: 1,0 m.
  1. Khoảng cách giữa mép ngoài cùng tường nhà tiếp giáp với cây bụi, cây thân gỗ phải đảm bảo từ 2 m tới 5 m.

CHÚ THÍCH: Đối với những khu vực đã trồng cây ổn định, khoảng cách này sẽ được quy định trong quy hoạch khía cạnh tuyến phố.

 1. Yêu cầu về chiều cao
 1. Trong mọi trường hợp nhà ở liên kế ko được cao hơn 6 tầng. Trong những ngõ (hẻm) mang chiều rộng nhỏ hơn 6 m, nhà ở liên kế ko được xây cao quá 4 tầng.
 2. Chiều cao của nhà ở liên kế phải tuân theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

Đối với những khu vực chưa mang quy hoạch khía cạnh được duyệt thì chiều cao nhà ko to hơn 4 lần chiều rộng nhà (ko kể phần giàn hoa hoặc kiến trúc trang trí).

Trong một dãy nhà liên kế nếu cho phép mang độ cao khác nhau thì chỉ được phép xây cao hơn tối đa 2 tầng so với tầng cao trung bình của cả dãy. Độ cao tầng 1 (tầng trệt) phải đồng nhất.

Đối với nhà liên kế mang sân vườn, chiều cao ko to hơn 3 lần chiều rộng của ngôi nhà hoặc theo khống chế chung của quy hoạch khía cạnh.

 1. Những tuyến đường, phố mang chiều rộng to hơn 12 m, chiều cao nhà ở liên kế được hạn chế theo góc vát 450 (chiều cao mặt tiền ngôi nhà bằng chiều rộng đường).

Trường hợp những tuyến đường, phố mang chiều rộng nhỏ hơn hoặc bằng 12 m, chiều cao nhà ở liên kế ko được cao hơn giao điểm giữa đường với góc vát 450 (ko to hơn chiều rộng đường).

Đối với những khu vực mang đường nội bộ bên trong, chiều cao của nhà liên kế ko vượt quá giao điểm giữa đường với góc vát 300 (ko vượt quá 0,6 lần chiều rộng đường).

 1. Tùy thuộc vào vị trí, kích thước của từng lô đất, chiều cao của nhà ở liên kế mang thể được thiết kế theo quy định sau:
 • Lô đất mang không gian 30 m2 tới nhỏ hơn 40 m2, chiều rộng mặt tiền to hơn 3 m, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng to hơn 5 m thì được phép xây dựng ko quá 4 tầng + 1 tum (tổng chiều cao của nhà ko to hơn 16 m);
 • Lô đất mang không gian 40 m2 tới 50 m2, chiều rộng mặt tiền từ trên 3 m tới dưới 8 m, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng to hơn 5 m thì được phép xây dựng ko quá 5 tầng + 1 tum, hoặc mang mái chống nóng (tổng chiều cao của nhà ko to hơn 20 m);
 • Lô đất mang không gian trên 50 m2, chiều rộng mặt tiền to hơn 8 m, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng to hơn 5 m hoặc công trình xây dựng hai bên tuyến đường trong khu vực quy hoạch hạn chế phát triển thì chỉ được xây nhà 6 tầng (tổng chiều cao nhà ko to hơn 24 m).
 1. Trong trường hợp dãy nhà liên kế mang khoảng lùi thì cho phép tăng chiều cao công trình theo chiều cao tối đa được duyệt trong quy hoạch xây dựng, quy định về kiến trúc, phong cảnh của khu vực.

CHÚ THÍCH:

 1. Trong dãy nhà liên kế mặt phố cần mang khoảng lùi thống nhất cho toàn đoạn phố. Trong trường hợp những khoảng lùi hiện hữu ko thống nhất, khoảng lùi chung được xác định bằng trị số trung bình của những khoảng lùi hiện hữu, làm tròn tới 0,5 m.
 2. Ko được xây dựng, lắp đặt thêm những vật thể kiến trúc khác cao hơn chiều cao cho phép của công trình.
 1. Chiều cao thông thuỷ của tầng một (tầng trệt) ko nhỏ hơn 3,6 m. Đối với nhà mang tầng lửng thì chiều cao tầng một ko nhỏ hơn 2,7 m.

6. Yêu cầu về kiến trúc

 1. Lúc thiết kế nhà ở liên kế cần phải yêu thích với công năng sử dụng, yêu thích với điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện khí hậu tự nhiên và giải pháp thiết kế được lựa mua.

CHÚ THÍCH: Lúc xây dựng nhà ở liên kế cần tính tới nhu cầu sử dụng của người khuyết tật theo quy định trong TCXDVN 264: 2002.

 1. Những ko gian chức năng trong nhà ở liên kế phải đảm bảo những yêu cầu sau:
 • Tuyệt vời về dây chuyền sử dụng, đảm bảo độc lập, khép kín, ko gian kiến trúc hài hoà trong và ngoài nhà;
 • Thích ứng với những nhu cầu sắp xếp khác nhau, mang khả năng chuyển đổi linh hoạt; Mang ko gian rộng, thoáng, bố cục mở để tăng hiệu quả ko gian nội thất của ngôi nhà;
 • Sử dụng tối ưu, an toàn, ko phá vỡ cấu trúc và độ vững bền công trình;
 • Đảm bảo yêu cầu vệ sinh và điều kiện vi khí hậu.
  1. Những ko gian chức năng trong nhà ở liên kế:
 • Ko gian chức năng giao tiếp: gồm những ko gian sảnh: đón khách, giao thiệp hoặc những hoạt động khác phục vụ nhu cầu giao tiếp;
 • Ko gian chức năng dịch vụ: shop, ko gian làm dịch vụ, gia công, gia công;
 • Ko gian chức năng ở: bao gồm những phòng ở;
 • Ko gian khác: nơi để xe, thiết bị điện, nước, thu gom rác, kho hoặc những vật dụng khác;
 • Ko gian chức năng liên lạc: cầu thang bộ, hành lang, thang máy (nếu mang).
  1. Ko gian chức năng giao tiếp
 • Sảnh chính của nhà ở liên kế phải dễ dàng nhận mặt.
 • Trường hợp nhà ở liên kế mặt phố, sảnh thường được phối hợp với ko gian giao tiếp của nhà.
  1. Ko gian chức năng dịch vụ
  2. Ko gian chức năng dịch vụ trong nhà ở liên kế thường sắp xếp ở tầng một (tầng trệt) mang lối vào trực tiếp từ đường phố, được sắp xếp phối hợp với ko gian ở và phân định theo chiều đứng của nhà.
  3. Trong nhà ở liên kế ko được sắp xếp những shop kinh doanh hoá chất, những loại hàng hoá gây ô nhiễm môi trường, cháy nổ để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.
  4. Ko gian chức năng ở
  5. Những chức năng chính trong ko gian ở của nhà ở liên kế gồm: phòng sinh hoạt chung; chỗ làm việc, học tập; phòng tập, phòng chơi (nghe nhạc, xem phim, trưng bày và những nhu cầu tiêu khiển khác); chỗ thờ cúng tổ tiên; những phòng ngủ; phòng ăn; bếp; khu vệ sinh (xí, tắm); chỗ giặt, phơi quần áo; ban công hoặc logia; kho chứa đồ…
  6. Tiêu chuẩn không gian những phòng ban công trình lấy theo yêu cầu sử dụng, đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho người sử dụng.
  7. Ko gian chức năng khác
  8. Trong nhà ở liên kế cần sắp xếp chỗ để xe, kho, trang thiết bị phòng chống cháy, nơi thu gom rác thải, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng và những vật dụng khác.
  9. Trường hợp nhà ở liên kế sử dụng tầng một (tầng trệt) làm chỗ để ô tô phải đảm bảo yêu cầu về an toàn cháy cho nhà và công trình [2].
  10. Ko gian chức năng liên lạc
  11. Vị trí cầu thang, số lượng thang và hình thức gian cầu thang phải đáp ứng yêu cầu sử dụng thuận tiện và thoát người an toàn. Chiều rộng của cầu thang bộ sử dụng để thoát người ko nhỏ hơn 0,9 m. Chiều rộng mặt bậc ko nhỏ hơn 0,25 m, còn chiều cao bậc ko to hơn 0,19 m.

CHÚ THÍCH: Cầu thang bộ sử dụng cho người khuyết tật cần tuân thủ những quy định trong TCXDVN 264 : 2002

 1. Trường hợp mang nhu cầu mang thể sắp xếp thang máy trong nhà ở liên kế. Số lượng, vị trí lắp đặt và kích thước gian thang máy phải yêu thích với yêu cầu sử dụng. Việc thiết kế và lựa mua thang máy phải căn cứ vào:
 • Số tầng cần phục vụ;
 • Lượng người cần vận chuyển đáp ứng nhu cầu sử dụng;
 • Nhà mang người khuyết tật sử dụng;
 • Những yêu cầu kỹ thuật khác.
  1. Ngoài việc xác định những thông số kỹ thuật của thang máy cũng cần tính tới giải pháp thiết kế giếng thang, phòng đặt máy và thiết bị, những yếu tố về kinh tế, không gian chiếm chỗ của thang.
  2. Thiết kế lắp đặt thang máy và yêu cầu lúc sử dụng cần tuân thủ theo những quy định của nhà gia công.
  3. Yêu cầu thiết kế những phòng ban công trình
  4. Cao độ nền nhà, bậc thềm, vệt dắt xe, bồn hoa ở mặt tiền nhà
  5. Cao độ nền nhà phải cao hơn cao độ vỉa hè tối thiểu là 150 mm (xem Hình 3.a). Vị trí ko mang vỉa hè rõ ràng thì cao độ nền nhà phải cao hơn cao độ mặt đường tối thiểu là 300 mm (xem Hình 3.b).

CHÚ THÍCH: Cao độ vỉa hè được quy định là cao độ ± 0.000 tại vị trí mang công trình để tính toán chiều cao cho phép của ngôi nhà.

Đơn vị tính bằng milimét

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

a) Cao độ nền nhà cao hơn cao độ vỉa hè

b) Cao độ nền nhà cao hơn cao độ mặt đường

Hình 3 – Quy định cao độ nền nhà

 1. Lúc thiết kế xây dựng nhà ở liên kế mặt phố, cần quan tâm những quy định sau:
 2. Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ (xem Hình 4):
 • Trong khoảng cách từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5 m, mọi phòng ban của nhà đều ko được nhô quá chỉ giới đường đỏ, trừ những trường hợp dưới đây:
 • Đường ống đứng thoát nước mưa ở mặt ngoài nhà: được phép vượt qua chỉ giới đường đỏ 0,2 m và phải đảm bảo mỹ quan;
 • Từ độ cao trên 1,0 m (tính từ mặt vỉa hè), những bậu cửa, gờ chỉ, phòng ban trang trí được phép vượt quá chỉ giới đường đỏ 0,2 m (xem Hình 4d).
 • Trong khoảng cách từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5 m: Tất cả những phòng ban nhất thiết của nhà (ô-văng, sê-nô, ban công, mái đua…, trừ mái đón, mái hè) được phép vượt quá chỉ giới đường đỏ, nhưng phải đảm bảo độ vươn ra ko được to hơn giới hạn được quy định trong 6.4.2, song song phải đảm bảo những quy định về an toàn lưới điện và tuân thủ quy định về quản lý xây dựng vận dụng cụ thể cho khu vực.
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Cách dùng lệnh chia đoạn thẳng trong Cad đơn giản nhất 2022 | Mytranshop.com

CHÚ THÍCH: Độ vươn ra được tính từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra.

Đơn vị tính bằng milimét

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

a) Trường hợp phần đua ra là sê nô, ô văng, mái dốc

b) Trường hợp phần đua ra là ô văng cửa sổ

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

c) Trường hợp phần đua ra là con sơn mái dốc

d) Những phòng ban khác như gờ chỉ, bậu cửa, phòng ban trang trí

Hình 4 – Quy định về độ vươn ra của những phòng ban công trình

 1. Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ:
 • Ko mang phòng ban nào của nhà vượt quá chỉ giới đường đỏ;
 • Những phòng ban của công trình như bậc thềm, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, cách cửa, ô-văng, mái đua, mái đón, móng nhà được phép vượt quá chỉ giới xây dựng.
  1. Tất cả những phòng ban của ngôi nhà, kể cả phòng ban trang trí cho kiến trúc đều ko được xây dựng vượt quá ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác.
  2. Mái đón, mái hè phố
  3. Trong khoảng cách từ mặt vỉa hè tới độ cao trên 3,5 m được phép làm mái đón, mái hè phố. Phòng ban nhô ra của mái đón,mái hè phố cách mép vỉa hè ko to hơn 0,6 m, song song phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0 m. Ko được trồng cột trên vỉa hè (xem Hình 5).

CHÚ THÍCH:

 1. Mái đón là mái che của cổng, gắn vào tường ngoài nhà và đua ra tới cổng vào nhà và hoặc che một phần đường đi từ hè, đường vào nhà;
 2. Mái hè phố là mái che sắp vào tường ngoài nhà và che phủ một đoạn vỉa hè.

Đơn vị tính bằng milimét

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

Hình 5 – Độ vươn ra cho phép của mái đón, mái hè phố

 1. Bên trên mái đón, mái hè phố ko ko được sử dụng làm ban công, sân thượng, sân bày chậu cảnh hay những vật thể kiến trúc khác.
 2. Cửa đi, cửa sổ
 3. Ko được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông tương đối nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà ngoại trừ từ 2,0 m trở lên.
 4. Trường hợp khu đất ngay tắp lự kề chưa mang công trình được xây dựng hoặc là công trình thấp tầng thì được phép mở những loại cửa thông gió hoặc cửa kính nhất thiết lấy ánh sáng. Cạnh dưới của những loại cửa này phải cách mặt sàn tối thiểu là 2,0 m. Tất cả những cửa này phải chấp nhận ko được sử dụng lúc công trình ngay tắp lự kề được xây dựng.
 5. Nếu dãy nhà ở liên kế tiếp giáp với khu đất công cùng như vườn hoa, công viên, bãi đỗ xe, bãi trống hoặc những ko gian công cùng ko thúc đẩy tới dãy nhà liên kế nói trên, cho phép mở cửa sổ nhất thiết hoặc những phòng ban trang trí nhưng phải được cơ quan chức năng xem xét quyết định trong từng trường hợp.
 6. Ban công
 7. Đối với những ngôi nhà mang ban công giáp phố thì vị trí độ cao và độ vươn ra của ban công phải yêu thích với quy hoạch khía cạnh được duyệt và tuân theo quy định về quản lý xây dựng khu vực.
 8. Độ vươn ra của ban công đối với nhà ở liên kế mặt phố phụ thuộc vào chiều rộng lộ giới và ko được to hơn những kích thước quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 – Độ vươn tối đa của ban công

Kích thước tính bằng mét

Chiều rộng lộ giới

Độ vươn ra tối đa

Dưới 5

Từ 5 tới 7

0,5

Từ 7 tới 12

0,9

Từ 12 tới 15

1,2

Trên 15

1,4

CHÚ THÍCH:

 1. Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, ko được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng.
 2. Trường hợp lộ giới mang chiều rộng trên 15 m nhưng chiều rộng vỉa hè nhỏ hơn 3 m, thì độ vươn ban công tối đa là 1,2 m.
 1. Mặt dưới cùng của ban công phải cao hơn mặt vỉa hè tối thiểu là 3,5 m.
 2. Ko được phép làm ban công ở những ngõ/hẻm mang chiều rộng nhỏ hơn 4,0 m và mang dãy nhà liên kế ở hai bên ngõ. Trường hợp chỉ mang một dãy nhà ở một bên ngõ thì được làm ban công mang độ vươn ra tối đa là 0,6 m.

CHÚ THÍCH: Trường hợp đường (hoặc ngõ/hẻm) mang hệ thống đường dây điện đi nổi thì lúc xây dựng ô văng, ban công phải đảm bảo những quy định về hành lang an toàn đối với hệ thống đường dây điện.

 1. Phần ngầm dưới đất
 2. Tất cả phòng ban ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà ko được vượt quá chỉ giới đường đỏ.
 3. Giới hạn ngoài cùng của móng nhà và đường ống dưới đất ko được vượt quá ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà.
 4. Trường hợp đặc thù cho phép móng nhà vượt quá chỉ giới đường đỏ, ranh giới đường (ngõ/hẻm) tối đa là 0,3 m với điều kiện cao độ của đáy móng thấp hơn cao độ vỉa hè tối thiểu là 2,4 m (xem Hình 6).

Đơn vị tính bằng milimét

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

Hình 6 – Quy định móng nhà giáp đường

 1. Hàng rào và cổng
 2. Đối với nhà ở liên kế mặt phố, hàng rào mặt tiền phải mang hình thức kiến trúc thoáng, nhẹ, mỹ quan, thống nhất theo quy định của từng khu vực và phải đảm bảo những yêu cầu sau:
 1. Hàng rào ko được phép xây dựng vượt ngoài ranh giới kể cả móng và mang chiều cao tối đa 2,6 m;
 2. Lúc mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ, ranh giới với ngõ/hẻm trên 2,4 m, chỉ được phép xây dựng hàng rào thoáng hoặc hàng rào cây bụi (xem Hình 7.a);
 3. Trường hợp mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ, ranh giới ngõ/hẻm nhỏ hơn 2,4 m, chỉ được xây hàng rào nhẹ thoáng, mang chiều cao ko quá 1,2 m hoặc xây những bồn hoa để ngăn cách ranh giới. (xem Hình 7.b);
 4. Trường hợp mang yêu cầu đặc thù về bảo vệ an toàn, thì hàng rào được che kín lại bằng vật liệu nhẹ. Phần che kín chỉ được phép cao tối đa 1,8 m.
 5. Ngăn cách ranh giới giữa hai nhà phải mang hàng rào thoáng cao bằng hàng rào mặt tiền. Phần chân rào mang thể xây đặc cao tối đa là 0,6 m.

Đơn vị tính bằng milimét

Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Thiết kế nhà ở liền kề

a) Mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ to hơn 2,4 m

b) Mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 2,4 m

Hình 7 – Quy định cổng, hàng rào

 1. Lúc xây dựng cổng nhà ở liên kế (ko phải nhà phố) cần tuân theo những quy định sau:
 1. Mỗi một nhà ở liên kế chỉ được phép mở một cổng chính. Việc mở thêm những cổng phụ, lối thoát nạn phải căn cứ vào yêu cầu cụ thể của công trình và được những cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.
 2. Cánh cổng ko được phép mở ra ngoài chỉ giới đường đỏ, ranh giới ngõ/hẻm hoặc ranh giới đất thuộc quyền sử dụng của người khác Mép ngoài của trụ cổng ko được vi phạm vào chỉ giới đường đỏ.
  1. Vỉa hè
  2. Ko được thay đổi kết cấu vỉa hè trước mặt nhà.
  3. Ko xây bậc thềm trong phạm vi vỉa hè.
  4. Những yêu cầu kỹ thuật khác
  5. Mồm xả ống khói, ống thông tương đối ko được hướng ra đường phố.
  6. Những thiết bị điện như ăng- ten truyền hình, thiết bị thu nhận tín hiệu vệ tinh, trạm phát sóng viễn thông, máy điều hòa, thiết bị thu năng lượng mặt trời, bồn nước hoặc những thiết bị khác nếu lắp đặt trong phạm vi ranh giới lô đất phải đảm bảo ít gây thúc đẩy mỹ quan tỉnh thành và những ngôi nhà ngay tắp lự kề, đảm bảo những quy định chuyên ngành và được những cơ quan quản lý mang thẩm quyền cho phép.
  7. Máy điều hòa nhiệt độ nếu đặt ở mặt tiền, sát chỉ giới đường đỏ phải ở độ cao trên 2,7 m và ko được xả nước ngưng tụ trực tiếp lên mặt hè, đường phố.
  8. Ko được xả nước mưa, nước thải những loại (kể cả nước ngưng tụ của máy điều hòa), khí bụi, khí thải sang nhà ngoại trừ.
  9. Mặt ngoài nhà (mặt tiền, mặt bên) ko được sử dụng màu sắc, vật liệu gây thúc đẩy tới thị giác, sức khoẻ con người, yêu cầu về vệ sinh và an toàn liên lạc.
  10. Ko sử dụng vật liệu và biển quảng cáo đặt ở mặt tiền ngôi nhà mang độ phản quang quẻ to hơn 70 %.
  11. Mang giải pháp phòng chống mối mọt cho những công trình xây mới.
  12. Ko được sử dụng mái vẩy, mái tạm, hạn chế sắp xếp sân phơi quần áo tại mặt tiền nhà.

7. Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật và vệ sinh môi trường

 1. Yêu cầu thiết kế hệ thống cấp nước
 2. Thiết kế hệ thống cấp nước cho nhà ở liên kế cần tuân thủ những quy định trong TCVN 4513.
 3. Tiêu chuẩn sử dụng nước được tính như sau:
 • Thành thị loại I: từ 150 lít/ người/ ngày đêm tới 180 lít/ người/ ngày đêm;
 • Thành thị loại II: từ 120 lít/ người/ ngày đêm tới 150 lít/ người/ ngày đêm;
 • Thành thị loại III, IV, V: từ 80 lít/ người/ ngày đêm tới 100 lít/ người/ ngày đêm.
  1. Bể/bồn chứa nước trên mái phải được thiết kế yêu thích với kiến trúc của ngôi nhà, ko tạo sự tương phản trong hình thức kiến trúc mặt đứng, ko làm thúc đẩy tới kết cấu mái và nhà.
  2. Phải mang bể chứa nước ngầm trong từng nhà để đảm bảo cấp nước thường xuyên cho sinh hoạt và nước chữa cháy lúc cấp thiết.
  3. Đường ống cấp nước vào nhà và phải được nối với đường ống cấp nước chung của khu ở.
  4. Yêu cầu thiết kế hệ thống thoát nước
  5. Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt được lấy theo tiêu chuẩn thoát nước và được thiết kế theo chế độ tự chảy. Thiết kế hệ thống thoát nước bên trong cần tuân thủ những quy định trong TCVN 4474.
  6. Nước mưa và những loại nước thải ko được xả trực tiếp lên mặt hè, đường phố mà phải theo hệ thống cống, ống ngầm từ nhà chảy vào hệ thống thoát nước chung của tỉnh thành.
  7. Hệ thống thoát nước mưa trên mái đảm bảo thoát nước mưa với mọi thời tiết trong năm. Hệ thống thoát nước mưa trên mái được thu gom qua những phễu thu chảy tới những ống đứng, nối vào hệ thống thoát nước của nhà. Cách sắp xếp phễu thu nước mưa trên mái phải dựa vào mặt bằng mái, không gian thu nước cho phép của một phễu thu và kết cấu mái nhà.
  8. Mỗi ngôi nhà phải lắp đặt bể tự hoại để xử lý nước thải của khu vệ sinh trước lúc thải vào vào hệ thống thoát nước chung của tỉnh thành. Nên sắp xếp hệ thống thoát nước phân tiểu và nước sinh hoạt riêng. Bể tự hoại được đặt ngầm dưới đất và phải mang vật che chắn bảo vệ.
  9. Toàn bộ hệ thống thoát nước thải phải đặt ngầm. Hệ thống thoát nước của mỗi nhà phải nối với hệ thống thoát nước chung của khu phố.
  10. Hệ thống ống đứng ko được phép rò rỉ và phải sắp xếp ko thúc đẩy tới mỹ quan kiến trúc. Ống thoát nước mưa, máng xối ko được phép xả nước sang ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà ngay tắp lự kề.
  11. Yêu cầu về thiết kế điện chiếu sáng
  12. Thiết kế chiếu sáng tự nhiên cho nhà ở liên kế cần tuân thủ những quy định trong TCXD 29 : 1991. Chiếu sáng tự nhiên mang thể là chiếu sáng bên, chiếu sáng trên hoặc chiếu sáng hỗn hợp.
  13. Nếu phối hợp chiếu sáng tự nhiên với che chắn nắng thì những giải pháp kiến trúc ko được thúc đẩy tới chiếu sáng tự nhiên.
  14. Thiết kế chiếu sáng nhân tạo cho nhà ở liên kế cần tuân thủ những quy định trong TCXD 16 : 1986.
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Quang điện trong và quang điện ngoài, trắc nghiệm vật lý lớp 12 2022 | Mytranshop.com

CHÚ THÍCH: Chiếu sáng nhân tạo bao gồm chiếu sáng làm việc, chiếu sáng sự cố, chiếu sáng để phân tán người, chiếu sáng bảo vệ.

 1. Lúc thiết kế chiếu sáng nhân tạo phải đảm bảo độ rọi trên mặt bàn làm việc hoặc vật cần phân biệt trong từng căn phòng.
 2. Hệ thống đường dây dẫn điện phải được thiết kế độc lập với những hệ thống khác và phải đảm bảo dễ dàng thay thế, sửa chữa lúc cấp thiết. Lắp đặt đường dây dẫn điện và thiết bị điện phải tuân thủ những quy định trong TCVN 7447. Hệ thống chiếu sáng được bảo vệ bằng áptômát. Những công tắc điều khiển được đặt ở độ cao 1,2 m.

CHÚ THÍCH: Để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ tại những ổ điện, công tắc điều khiển phải mang hộp hay lưới bảo vệ;

 1. Việc thiết kế và lắp đặt hệ thống điện cần tuân theo những yêu cầu sau:
 1. Đối với nhà liên kế mang sân vườn, hộp điện phải được lắp đặt trên tường rào phía trước. Đối với nhà liên kế mặt phố, hộp điện phải được lắp đặt trên mặt tiền và nằm trong ranh giới ngôi nhà;
 1. Số lượng, quy cách của những loại dây điện, ổ cắm, cầu dao công tắc phải yêu thích với thiết kế cho việc sử dụng điện của từng căn nhà;
 2. Tủ phân phối điện phải mang dây tiếp đất và phải mang công tắc ngắt điện tự động. Những tủ phân phối điện phải làm bằng kim loại và kích cỡ phải yêu thích cho những loại mạch điện.
 3. Để an toàn, tất cả những công tắc nối với nguồn điện phải sử dụng công tắc mang cầu chì và phải được bảo vệ bằng phòng ban ngắt dòng tiếp đất;
 4. Ổ cắm điện và hộp nối lắp đặt trong phòng tắm và nhà bếp phải là loại ko thấm nước, mang phòng ban ngắt dòng và phải được đặt ở vị trí và độ cao thích hợp.
 5. Hệ thống chống sét phải được lắp đặt trên đỉnh của cấu trúc nhà và mang dây tiếp đất. Tính toán hệ thống chống sét tuân phải tuân thủ những quy định trong TCVN 9385 : 2012.
  1. Yêu cầu thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông và hệ thống kỹ thuật khác
  2. Phải thiết kế đồng bộ hệ thống viễn thông và cáp truyền hình trong và ngoài công trình. Những loại dây phải đủ dung lượng đáp ứng cho nhu cầu sử dụng trước mắt và trong tương lai. Trong trường hợp cấp thiết mang thêm hệ thống điều khiển từ xa những thiết bị kỹ thuật.
  3. Trong những phòng, những ổ cắm điện thoại đặt ngầm trong tường được sắp xếp ở độ cao 0,5 m tuỳ theo kiến trúc nội thất.
  4. Thiết kế hệ thống chống trộm và bảo vệ an ninh cho toàn bộ ngôi nhà trong điều kiện mang thể.
  5. Yêu cầu thông gió và điều hoà ko khí
  6. Thiết kế hệ thống thông gió và điều hoà ko khí cần tuân thủ những quy định trong TCVN 5687: 2010.
  7. Lúc thiết kế hệ thống thông gió và điều hoà ko khí thiết yếu những giải pháp khoa học, giải pháp kiến trúc và kết cấu một cách tối ưu nhằm đảm bảo yêu cầu vệ sinh, yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng và kinh tế.
  8. Phải chừa sẵn vị trí lắp đặt hệ thống điều hoà để ko thúc đẩy tới mặt đứng kiến trúc của công trình.
  9. Giàn máy nóng của máy điều hòa và ống hút mùi, quạt gió thoát ra từ bếp ko được sắp xếp hướng sang ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà ngay tắp lự kế trong phạm vi dưới 4 m.
  10. Lúc thiết kế hệ thống thông gió và điều hoà ko khí phải đảm bảo những chỉ tiêu giới hạn tiện nghi vi khí hậu cho phép như quy định ở Bảng 3.

Bảng 3 – Giới hạn tiện nghi vi khí hậu bên trong nhà ở

Những thời kỳ trong năm

Nhiệt độ ko khí

0C

Độ ẩm tương đối

%

Tốc độ đi lại của ko khí

m/s

Tiện nghi

Giới hạn cho phép

Tiện nghi

Giới hạn cho phép

Tiện nghi

Giới hạn cho phép

Lạnh

từ 22 tới 24

từ 20 tới 22

từ 70 tới 75

từ 75 tới 80

từ 0,2 tới 0,3

0,5

Nóng

từ 25 tới 28

29

75

80

từ 0,5 tới 1,0

1,5

 1. Để đảm bảo thông gió tự nhiên cần tạo gió xuyên phòng bằng những giải pháp cửa đón gió vào và cửa thoát gió ra.
 2. Cần sử dụng những giải pháp kiến trúc và vật lý kiến trúc để thiết kế kết cấu bao che nhằm giữ được nhiệt, tránh gió lạnh về mùa đông, đảm bảo thông thoáng, tận dụng gió tự nhiên, gió xuyên phòng như quy định trong TCVN 4605.
 3. Thoát khói, khí
 4. Ko được thường xuyên xả khói, khí thải gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Mồm xả ống khói, ống thông tương đối ko được hướng ra đường phố và những nhà xung quanh.
 5. Đối với những phòng mang phát sinh khí độc hại, bếp, phòng vệ sinh cấp thiết kế hệ thống thông gió cơ khí mang cơ cấu năng lượng gió trao đổi trong từng thời đoạn ngắn để đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn.
 6. Lượng gió thải phải đảm bảo 50 m3/ h/ xí; 25 m3/ h/ tiểu và 100 m3/ h cho khu vực bếp.
 7. Lúc sử dụng ống thông gió đứng cho bếp và khu vệ sinh phải sắp xếp quạt hút cơ khí.

8. Yêu cầu về phòng cháy

 1. Lúc thiết kế phòng chống cháy cho nhà ở liên kế phải tuân theo những quy định trong TCVN 2622 và những yêu cầu về về an toàn cháy cho nhà và công trình [2].
 2. Phải tránh lửa cháy lan giữa hai nhà qua những ô cửa.
 3. Phải tổ chức đường liên lạc, hệ thống cấp nước chữa cháy cho khu nhà ở liên kế.
 4. Phải mang giải pháp ko cho khói từ buồng thang lan vào những tầng và trái lại để đảm bảo yêu cầu thoát người lúc mang sự cố.
 5. Những hộp vòi chữa cháy được đặt ở mỗi tầng tại những sảnh cầu thang và phải đảm bảo cung cấp nước chữa cháy lúc mang xảy cháy.

9. Yêu cầu về công việc hoàn thiện và phong cảnh tỉnh thành

 1. Công việc hoàn thiện cần phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu thích dụng, vững bền và mỹ quan.
 2. Ko được xây dựng những kiến trúc bằng vật liệu tạm, thô sơ trong những khu vực tỉnh thành đã ổn định.
 3. Ko được xây dựng những kiến trúc chắp vá tạm thời trên những kiến trúc kiên cố (cấp công trình từ cấp II trở lên) như :
 • Những kiến trúc tạm trên sân thượng, ban công, lô gia của những tầng lầu và nhà trệt mái bằng của những công trình;
 • Vẩy thêm mái bám vào những kiến trúc hiện hữu hoặc bám vào những tường rào;
 • Tự ý rào chắn bít kín trên những ban công, lô gia, hành lang ngoài hàng hiên.
  1. Ko nên sử dụng nhiều màu sắc và nhiều vật liệu trang trí lên bề mặt ngôi nhà. Cần hoàn thiện ngoại thất cho từng ngôi nhà sao cho hài hoà và đồng nhất cho toàn dãy nhà liên kế mặt phố . Lúc hoàn thiện phải thống nhất những khía cạnh cụ thể, màu sắc và vật liệu xây dựng cho tất cả những loại nhà. Việc thiết kế và sử dụng vật liệu để hoàn thiện ngoại thất phải được những cơ quan quản lý xem xét và chấp thuận

CHÚ THÍCH: Tất cả những loại nhà phải sử dụng màu sắc tạo sự phối hợp nhẹ nhõm. Bảng màu cho ngoại thất sẽ được đưa ra cho từng khu vực cụ thể (trong thiết kế tỉnh thành cho từng khu vực).

 1. Mái nhà được lợp màu theo từng nhóm hoặc từng khu vực theo quy hoạch quy định. Ko được đặt tượng trang trí trên mái nhà. Ko cho phép gắn những loại hình tượng trang trí trên ban công.
 2. Cửa đi, cửa sổ phải được sử dụng chất liệu thống nhất cho một khu, một tuyến đường phố hoặc một đoạn phố theo quy hoạch khía cạnh hoặc thiết kế tỉnh thành khu vực đã được cấp mang thẩm quyền phê duyệt.
 3. Mặt tiền ngôi nhà ko được sử dụng màu sắc mang độ tương phản cao với sọc ngang hoặc dọc trên khung cửa sổ và tường lửng. Ko được sử dụng những loại vật liệu mang độ phản quang quẻ to hơn 70 %.
 4. Yếu tố khía cạnh hoặc khía cạnh trang trí của công trình ko vượt quá 5 % không gian bề mặt của công trình.
 5. Tường rào xây kín phải sử dụng chung màu với màu nhà hoặc màu trắng. Những thanh sắt, thanh nhôm của hàng rào phải sử dụng màu yêu thích với màu của ngôi nhà.
 6. Những loại cửa đi, cửa sổ, tủ quầy hàng hoặc phòng ban trang trí kiến trúc ở độ cao 3,0 m trở xuống ko được phép sử dụng kính tráng thuỷ ngân phản xạ.

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. QCXDVN 01 : 2008/BXD, Quy chuẩn xây dựng Việt nam- Quy hoạch xây dựng;
 2. QCVN 06 : 2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – An toàn cháy cho nhà và công trình.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi vận dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và khái niệm

4 Quy định chung

5 Yêu cầu về quy hoạch

5.1 Yêu cầu về lô đất xây dựng

5.2 Yêu cầu về khoảng lùi

5.3 Yêu cầu về tầm nhìn

5.4 Yêu cầu về khoảng cách và quan hệ với công trình ngoại trừ

5.5 Yêu cầu về chiều cao

6 Yêu cầu về kiến trúc

7 Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật và vệ sinh môi trường

7.1 Yêu cầu thiết kế hệ thống cấp nước

7.2 Yêu cầu thiết kế hệ thống thoát nước

7.3 Yêu cầu về thiết kế điện chiếu sáng

7.4 Yêu cầu thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông và hệ thống kỹ thuật khác

7.5 Yêu cầu thông gió và điều hoà ko khí

7.6 Thoát khói, khí

8 Yêu cầu về phòng cháy

9 Yêu cầu về công việc hoàn thiện và phong cảnh tỉnh thành

Thư mục tài liệu tham khảo

Leave a Comment